Membumikan Al-Quran Memerlukan Negara

Wacana tentang pentingnya membumikan al-Quran sudah selalu dilontarkan oleh para ulama, intelektual dan aktivis Muslim. Namun, hingga kini wacana itu masih tetap berupa wacana, tidak terwujud menjadi realiti.

Al-Quran masih dijadikan sekadar kitab bacaan, tidak dijadikan pedoman, apalagi dijadikan sebagai sumber hukum dan sumber perundangan. Padahal al-Quran berisi sistem kehidupan yang wajib diterapkan. Perlu disedari bahawa sebahagian hukum itu hanya boleh dilaksanakan oleh negara, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan, plitik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik luar negeri; termasuk pula hukum-hukum yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum syariah (‘uqûbât). Hukum-hukum seperti itu tidak boleh dan tidak mungkin diterapkan oleh individu. Semua itu hanya mungkin dan sah dilakukan oleh negara (penguasa). Dalam Islam, negara semacam ini adalah Khilafah, dan penguasanya disebut khalifah.
Seperti yang kita semua maklum, turunnya al-Quran merupakan berkah bagi manusia. Kerana apa ya? Ini kerana Al-Quran merupakan petunjuk hidup agar manusia tidak tersesat. Al-Quran juga merupakan panduan agar manusia dapat mewujudkan tujuan penciptaannya di dunia, iaitu untuk beribadah kepadaNya dengan melakukan semua perintahNya yang meliputi seluruh aspek kehidupan.

Al-Quran merupakan mukjizat bagi Rasulullah saw. sebagai bukti kenabian beliau. Di dalamnya terdapat kelengkapan tuntunan hidup yang tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab lain. Terdapat pengungkapan sejarah masa lampau yang begitu tepat dan sahih, terletak nilai sastera yang tinggi. Sampai sekarang al-Quran memegang rekod dunia sebagai kitab yang paling banyak dibaca dan dipelajari. Keutuhan isinya terjaga sejak diturunkan pada zaman Rasulullah hinggalah sekarang. Inilah bukti janji Allah atas penjagaannya.

Apa yang ada di dalam al-Quran terbukti secara logik akal bahawa memang benar datangnya Al-Quran adalah dari Allah, Sang Khaliq, kerana adanya ayat yang menentang manusia untuk membuat seperti dengan ayat al-Quran (QS Hud [11]: 13; Yunus [10]: 38), sementara tak ada satu pun manusia yang boleh menghadapi tentangan tersebut. Serangan musuh-musuh Allah yang mengatakan bahawa al-Quran adalah buatan Rasulullah pun tertolakan. Ini kerana Rasulullah saw sendiri seorang yang ummi (tidak boleh membaca dan menulis). Lebih dari itu, ada perbezaan mendasar antara gaya bahasa al-Quran dan gaya bahasa hadis yang dikeluarkan Rasulullah. Al-Quran juga memberitakan pada manusia hal-hal ghaib seperti syurga dan neraka, menjadi bahagian yang wajib diimani bagi kaum Muslim.

Keberadaan al-Quran membebaskan manusia dari penghambaan kepada selainNya. Tindakan tidak menjalankan syariahNya pasti akan berhujung pada kerosakan dan kebinasaan, seperti yang dialami oleh umat Islam sekarang ini. Mereka bagaikan buih-buih di lautan; banyak tetapi tidak mempunyai kekuatan dan dijadikan makanan hidangan oleh musuh-musuhnya. Kehidupan kaum Muslim di seluruh dunia penuh dengan penderitaan, kebodohan dan kemiskinan kerana Al-Quran dicampakkan dari kehidupan mereka. Mereka hanya mampu mengamalkan sebahagian kecil dari syariah yang terdapat dalam al-Quran; sebatas amalan ibadah seperti solat dan puasa. Adapun hukum pengharaman riba, kewajiban potong tangan bagi pencuri dan rejam bagi pezina, kewajiban berjihad jika diserang musuh yang terangkai dalam hukum-hukum syariah yang memerlukan kekuatan sebuah negara dll tidak satu pun yang diterapkan. Atas sebab itulah, perlu aktiviti dakwah yang secara simultan menyedarkan umat akan pentingnya berislam secara kâffah.

Oleh kerana itu, pembumian al-Quran perlu usaha yang serius, bukan hanya tanggung jawab individu, namun juga memerlukan Khilafah (baca: negara) sebagai institusi yang menjamin pelaksanaannya terwujud secara realiti dalam kehidupan umat manusia. Automatik aktiviti dakwah pun cenderung ke arah upaya untuk mewujudkan Khilafah di atas bumi. Tidak ada pilihan lain.

No comments:

Post a Comment

Syukran for your nice comment. Please leave your comment again!!! (^_^)

 

Copyright © 2013 | Wanita Mustanir | by Cik Bulat