MEREALISASIKAN DINAR & DIRHAM


Jemputan Ke
MUNAAQASHAH :
'MEREALISASIKAN DINAR & DIRHAM'


Tarikh: 30 MEI 2010


Hari: Ahad 8.30pagi-12.00tgh


Tempat: Khilafah Centre, 47-1 Jalan 7/7A, Seksyen 7, Bandar Baru Bangi
Muslimin & Muslimat Dijemput Hadir

Masuk adalah percuma


p/s: sticky post until 30th March 2010


Sila skrol ke bawah untuk lastest update. Thank you.=)

Suatu MITOS : Liberalisasi Ekonomi Harus Diterapkan Untuk Maju

Terima kasih kepada 'ibu saudara' saya yang sudi membantu memahamkan saya. Alhamdulillah, hasil pembacaan saya selama lebih kurang 2 minggu, saya semakin memahami ekonomi. Terutamanya Liberalisasi Ekonomi.

Pernah tak terlintas di fikiran anda apa yang dikatakan liberalisasi ekonomi? Liberalisasi ekonomi sentiasa bermain di fikiran saya dari dulu lagi sehingga saya menemui jawapannya sebelum Ahad lalu.

Benarkah liberalisasi ekonomi yang dicanang-canangkan oleh Barat memberi kebaikan? Benarkah liberalisasi ekonomi yang diwar-warkan oleh Barat mesti diterapkan untuk sesebuah negara membangun itu maju? dan benarkah negara-negara maju seperti Amerika dan Britain maju dengan liberalisasi ekonomi? Mari kita teliti beberapa fakta yang akan saya utarakan di sini.

Saya ada bertanya kepada seorang teman. "Apakah pandangan N** tentang negara maju?" Jawapan daripadanya, "negara maju mestilah mempunyai pemikirannya maju, maju dari segi sains dan teknologi serta kaya." Kalau pandangan anda pula bagaimana? Saya rasa jawapanya lebih kurang sama kan? hehehe

Melalui pembacaan dan pemahaman saya, negara maju didefinisikan sebagai negara yang mempunyai tahap pembangunan yang tinggi dari segi Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), industrialisasi (dalam sektor industri ke-3 dan ke-4) serta Indeks Pembagunan Manusia (Human Development Index). Untuk lebih lanjut, anda boleh rujuk sini, Developed country.

Bank Dunia menggunapakai Keluaran Negara Kasar (KNK) atau GNP per kapita sebagai ukuran utama untuk mengklasifikasikan sesebuah ekonomi.

Ada pihak yang menggunakan terma ini to categorize countries with developed economies in which the tertiary and quaternary sectors of the industry dominate. Mana-mana negara yang tidak menepati definisi ini dirujuk sebagai negara membangun atau developing countries.

UNDP pula menggunapakai Human Developemnt Index (HDI) untuk mengukur tahap pembangunan manusia di sesebuah negara. HDI menyatukan ukuran jangka hayat, literasi, penyertaan sekolah dan GDP per kapita ke dalam satu indeks bagi mengukur pembangunan manusia antara negara secara relatif. Negara yang mendapat skor HDI sebanyak 0.8 dan ke atas dianggap sebagai negara maju.

Kalau dikaji HDI - Human Development Index, ia lebih menumpukan pembangunan insan kepada golongan yang berkemampuan dan berkelayakan sahaja. Jadi, bagi mereka atau negara yang miskin, ukurannya adalah melalui Indeks Kemiskinan Manusia. Di manakah keadilan pembangunan itu?

Mengapa saya maklumkan tentang negara maju dan negara miskin? Ini kerana keduanya ada kaitan dengan liberalisasi ekonomi. Anda juga boleh baca dengan lebih lanjut di sini, Economic liberalization.  Pelaksanaannya lebih kepada penswastaan secara penuh dan juga pasaran terbuka. Jadi, mengapa negara-negara maju melakukan liberalisasi ekonomi? Jawapannya sebab mereka ingin kekal bersaing secara global. Bagaimana dengan negara 1Malaysia? Iya, negara 1Malaysia juga tidak terkecuali.

Pandangan Tun Dr Mahathir Mohammad tentang wawasan 2020 menunjukkan bahawa beliau seorang yang berpandangan jauh. Kerana beliau mempunyai matlamat untuk menjadikan 1Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020. Sebuah negara maju mengikut acuan sendiri.

Maka, 1Malaysia juga telah meliberalisasikan ekonominya. Perubahan besar yang dilakukan oleh PM 1Malaysia, Najib Razak dalam meliberalisasikan ekonomi 1Malaysia, menyebabkan perusahaan asing mudah untuk membeli property di 1Malaysia. 


bersambung...

Konsisten Dalam Kebenaran (Part 3)

Sumber Google
Pemboikotan

Ibnu Sa’ad telah meriwayatkan dalam ath-Thabaqat dari al-Waqidi dari Ibnu Abbas, dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Haris bin Hisyam, dan Utsman bin Abi Sulaiman bin Jubair bin Muth’im (hadis sebahagian mereka masuk kepada sebahagian yang lain):  Orang Quraisy telah menulis surat kepada Bani Hasyim agar mereka tidak menikah, berjual-beli dan bergaul dengan kaum Quraisy. Mereka telah memutuskan bantuan barang dagangan dengan Bani Hasyim. Bani Hasyim tidak keluar kecuali dari satu musim ke musim yang lain sehingga ditimpa kesusahan dan terdengar suara tangisan anak-anak mereka di balik lembah-lembah. Di antara orang-orang Quraisy ada yang gembira melihat keadaan itu dan ada pula yang sebaliknya. Mereka tinggal di lembah itu selama tiga tahun. Adz- Dzahabi di dalam at-Tarikh telah menceritakan khabar pemboikotan ini dari Musa bin Uqbah dari Az-Zuhri.

Mengolok-olok dan Mengejek

Ibnu Hisyam berkata di dalam Sirahnya, Ibnu Ishaq berkata; Aku telah diberitahu Yazid bin Ziad dari Muhammad bin Ka’ab al-Karzi, setibanya di Thaif, Rasulullah SAW pergi menemui beberapa penduduk Tsaqif. Mereka adalah para pemimpin dan tokoh-tokoh Bani Tsaqif. Mereka ada tiga orang bersaudara. Kemudian Rasulullah SAW duduk bersama mereka dan mengajak kepada agama Allah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka tentang tujuan kedatangannya, iaitu mencari orang yang bersedia menolong dan berjuang bersama baginda menghadapi siapa sahaja di kalangan kaumnya yang menentang baginda.

Salah seorang daripada mereka berkata, “Aku bersedia mencabut kain Ka’bah dan membuangnya jika Allah memang mengutusmu sebagai Nabi.” Yang lain berkata, “Adakah Allah tidak memilih orang lain untuk diutus selain engkau?” Kemudian mereka memprovokasi orang-orang yang jahil dan hamba sahaya untuk mencaci maki Rasulullah SAW dan meneriakkan kata-kata yang kotor. Ibnu Hibban di dalam Shahihnya dari Abdullah bin Amr, ia berkata; Aku telah hadir bersama mereka dan para pembesarnya berkumpul di al-Hijr, kemudian mereka bercerita tentang Rasulullah SAW dan berkata; Kami tidak melihat kelakuan daripada lelaki itu yang menjadikan kami tetap sabar terhadapnya. Dia menganggap bodoh mimpi-mimpi (hayalan) kami, mencaci maki nenek moyang kami, dan memperlekehkan agama kami, memisahkan kumpulan kami dan memaki-maki Tuhan kami. Kami telah bersabar darinya atas perkara yang agung (serius). Ketika mereka masih bergelimang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW. Baginda berjalan sehingga menghampiri tiang (Ka’bah). Baginda melalui mereka sambil thawaf di Baitullah.

Ketika baginda melewati mereka, mereka mengejek dengan beberapa perkataan. Abdullah bin Amr berkata; Aku mengenali pengaruh ejekan itu di wajah baginda, kemudian baginda berlalu. Ketika baginda melewati mereka kedua kalinya, mereka kembali mengejek lagi seperti yang pertama kali, dan aku mengenali pengaruh ejekan itu di wajah baginda, dan baginda berlalu. Kemudian melewati mereka ketiga kalinya, mereka pun kembali mengejeknya seperti tadi. Kemudian baginda bersabda: Apakah kalian mendengar wahai kaum Quraisy! Ingat, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sungguh aku datang kepada kalian untuk memenggal (kalian)….”

Memutuskan Hubungan antara Pimpinan dan Pengikut

Imam Muslim telah meriwayatkan dari Sa’ad, ia berkata; kami pernah bersama Nabi SAW, jumlah kami ada enam orang. Kemudian kaum Musyrik berkata kepada Nabi, “Usirlah mereka itu agar tidak lancang kepada kami.” Sa’ad berkata; Sahabat Rasul SAW pada saat itu adalah aku, Ibnu Mas’ud, seorang lelaki dari Hudzail, Bilal, dan dua orang lelaki yang tidak aku kenali namanya.

Kemudian ucapan kaum Musyrik itu mempengaruhi diri Nabi SAW, dengan izin Allah. Sehingga Nabi SAW berbicara di dalam hatinya, kemudian turunlah Firman Allah: "Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaanNya." (TMQ. al-An’am[6]: 52)

Tawar-menawar antara Mabda (Ideologi) dengan Tahta, Harta, dan Wanita

Abu Ya’la dalam al-Musnad dan Ibnu Muin dalam Tarikhnya telah meriwayatkan dengan isnad yang terpercaya perawinya selain al-Ajlah, tetapi kemudian ia menjadi orang yang terpercaya. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata; Abu Jahal dan segolongan pembesar Quraisy berkata, “Sungguh telah menyebar kepada kita urusan Muhammad. Oleh kerana itu, carilah seorang lelaki yang sangat mengetahui sihir, perdukunan, dan syair. Kemudian ajaklah ia berbicara dan suruh ia mendatangkan penjelasan kepada kami tentang urusan Muhammad.” Maka Utbah berkata, “Aku telah mendengar perkataan tukang sihir, dukun, dan para penyair. Aku mempunyai pengetahuan tentang semua itu, dan tidak akan samar bagi kami jika urusan Muhammad adalah termasuk sihir, perdukunan, dan syair.” Kemudian Utbah mendatangi Nabi SAW, dan berkata, “Wahai Muhammad!, siapa yang lebih baik, adakah engkau atau Hasyim? Siapakah yang lebih baik, adakah engkau atau Abdul Muthalib? Siapakah yang lebih baik, adakah engkau atau Abdullah?”

Maka Nabi tidak menjawabnya. Utbah berkata, “Lalu kenapa engkau mencaci tuhan-tuhan kami dan menyesatkan nenek moyang kami? Jika engkau melakukan hal itu kerana ingin tahta, maka kami akan mengikat panji-panji kami kepada engkau sehingga engkau menjadi pemimpin kami; jika engkau menginginkan wanita, maka kami akan menikahkan engkau dengan sepuluh wanita yang boleh engkau pilih dari kalangan wanita Quraisy sekehendakmu; dan jika engkau menginginkan harta, maka kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu yang bdapat menampungmu dan keturunanmu.” Rasulullah SAW diam tidak berbicara. Ketika Utbah selesai bicara, Rasulullah SAW membaca: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hâ Mîm. Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui. (TMQ. Fushilat [41]: 1-3); sehingga ayat ketiga belas:

Big Fish Moment with Pizza Hut

Three nights ago, I went to Pizza Hut in Giant Kinrara. As at 8 pm, my father sent me and cousins to eat pizza. Why do I and cousins want to eat pizza?


Because I want to eat this, Fish King Pizza. hehehe. When we arrived at Pizza Hut, we looked for our own seats which includes all seven people.


Since Fish King Pizza launched two weeks ago, I was tempted to eat it. It looks very appetizing. Do you want too, right? =D


When Fish King Pizza ordered arrived, cousin and my brother can not wait to put on their plate. Look the only way they lift plate. They really cannot wait to eat the Fish King Pizza.


My little cute cousin same also. She cannot wait to eat Fish King Pizza until her tongue come off. Cute, right?


All the pictures below can tell you how the pizza was pretty damn good, all the fish and especially that special lemon mayo on the pizza topping.
His cheeks full of pizzas

These three boys above on being patient to split the pizza left one. They eat too fast.


My cousin is willing to eat the chili in the pan pizza that is left.


Not reach half-hour, this pan already clean. Hahaha.

What are you waiting for?

There's this contest going on at Nuffnang. With the contest, you get to enjoy your favorite food of all time and stand a chance to win a RM2,000 cash prize at the same time.

What you have to do is, just write a post like i did above. Hurry!!! Before the ends time is coming..

Hukum Syara’ Pasti Mengandung Maslahat

Allah SWT berfirman dalam kitabNya:

“(Dan) tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk rahmat bagi seluruh umat manusia” (QS Al Anbiyaa’: 107).

Maksud ayat diatas adalah bahwa Rasulullah saw telah datang dengan membawa syariat yang mengandung manslahat bagi manusia.

Begitu pula Firman Allah SWT:

“Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit (yang ada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (QS Yunus: 57).

“Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuham-mu sebagai petunjuk dan rahmat” (QS Al An’aam: 157).

Maksud dari “petunjuk” dan “rahmat” dalam ayat diatas adalah dengan membawa manfaat bagi manusia atau menjauhkan kemadlaratan dari dirinya. Inilah yang disebut “maslahat”.  Sebab, arti dari maslahat adalah membawa kemanfaatan dan mencegah kerusakan.

Yang menentukan apakah sesuatu itu maslahat atau tidak adalah wewenang syara’ semata.  Sebab, syara’ datang memang membawa masla­hat dan dialah yang menentukan/menyebutnya untuk manusia, karena yang dimaksud maslahat adalah kemaslahatan/kepentingan manusia itu sendiri sebagai makhluk.  Bahkan yang dimaksud dengan maslahat bagi individu, adalah kemaslahatannya berkenaan dengan sifatnya sebagai “manusia”, bukan keberadaannya sebagai individu (pribadi).     Memang, kemaslahatan dapat ditentukan berdasarkan syara’ atau berdasarkan akal manusia.  Akan tetapi, jika akal manusia dibiarkan menentukannya sendiri, maka teramat sulit bagi manusia untuk menentu­kan hakekat kemaslahatan tersebut. Sebab, akal manusia memiliki kemam­puan yang terbatas.  Ia tidak mampu menetapkan apa yang menjangkau dzat dan hakekatnya selaku manusia.  Oleh karena itu, akal tidak akan mampu menentukan apa yang sebenarnya maslahat bagi manusia.  Bagai­mana mungkin ia dapat menetapkan, sementara ia tidak mampu mengapre­siasi dirinya sendiri?

Hanya Allah-lah yang mampu menjangkau hakekat manusia, sebab Dialah yang menciptakan manusia.  Oleh karena itu, hanya Dialah yang berhak menentukan apa-apa yang menjadi maslahat dan mafsadat bagi manusia secara rinci dan pasti.

Walaupun manusia dapat menduga apakah sesuatu itu mengandung manfaat atau mafsadat untuk dirinya, tetapi ia tidak mungkin menentukan dengan pasti dan rinci.  Apabila kemaslahatan tergantung pada persang­kaan manusia, maka akan mengakibatkan terjerumusnya manusia itu ke dalam kebinasaan.  Sebab kadang-kala manusia menyangka sesuatu itu mengandung maslahat, tetapi ternyata tidak demikian.  Berarti ia telah menetapkan bahwa sesuatu itu mafsadat untuk manusia, sedang ia menganggapnya maslahat, sehingga terjerumuslah manusia ke dalam malapeteka.  Demikian pula sebaliknya, kadangkala ia menyangka bahwa sesuatu itu adalah mafsadat, kemudian terbukti hal itu sebaliknya.  Disini ia telah menjauhkan kemaslahatan dari diri manusia, karena ia mengang­gapnya sebagai mafsadat, sehingga ia ditimpa kemadlaratan karena men­jauhkan maslahat dari kehidupannya.

Begitu pula kadang-kadang hari ini akal manusia memandang atau memutuskan sesuatu itu maslahat, kemudian esok harinya menyatakan sebagai mafsadat.  Atau sebaliknya, sekarang sesuatu dinyatakan sebagai mafsadat, esok harinya ia menyatakan sebagai maslahat.  Berarti ia telah menetapkan bagi sesuatu itu mengandung maslahat sekaligus mafsadat.  Hal ini tidak boleh dan tidak mungkin ada.  Sebab segala sesuatu pada suatu kondisi hanya mempunyai satu kemungkinan, yaitu berupa mafsadat atau maslahat.  Tidak mungkin keduanya berpadu dalam satu kondisi.  Jika tidak, berarti maslahat yang ditentukannya bukan maslahat yang hakiki, tetapi maslahat sekedar dugaan (nisbi).

Dengan demikian maka wajib tidak membiarkan akal untuk menentukan apa sebenarnya yang dimaksud dengan maslahat, sebab yang berhak menentukannya adalah syara’.  Syara’lah yang menentukan mana maslahat dan mana mafsadat yang sebenarnya (hakiki).  Akal hanyalah memahami suatu kenyataan (kejadian) sebagaimana adanya (tanpa ditam­bah-tambah).  Kemudian akal memahami pula nash-nash syar’iy yang ber­kaitan dengan kenyataan tersebut, lalu nash-nash itu diterapkan terhadap kenyataan.  Jika telah diterapkan dan sesuai dengan pembahasan, maka dikatakan atau mafsadat berdasarkan nash-nash syar’iy.  Apabila tidak sesuai dengan kenyataan tersebut, maka dicari nash yang mempunyai makna yang sesuai dengan kenyataan tersebut, agar ia mengetahui masla­hat yang telah ditetapkan oleh syara’, dengan memahami hukum Allah dalam masalah itu.

Jadi maslahat harus didasarkan pada syara’ , bukan pada akal.  Ia senantiasa menyertai syara’.  Di mana ada syara’, pasti ada maslahat.  Sebab syara’lah yang menentukan kemaslahatan bagi mansusia selaku hamba Allah SWT.

Pencarianku dalam Liberalisasi Ekonomi Bakal Memahamkan Aku..

Nota : Berehat sebentar untuk memberi ruang kepada otak bernafas. Terasa penat dek terkena hujan lebat petang tadi.

Selama 2 minggu saya mencari maklumat berkenaan liberalisasi ekonomi. Selama 2 minggu itu jugalah saya cuba menghadam dan memahaminya apakah itu liberalisasi ekonomi. Dulu saya langsung tidak berusaha untuk memahaminya. Bila tiba masa untuk saya terangkan kepada orang lain, macam lipas kudung saya mencari maklumat. Hehehe.

It's not good when we always do something last minute. (^_^)'. Apapun, saya perlu menyiapkan apa yang patut dan mencari lagi maklumat tentang liberalisasi ekonomi.

Maklumat yang saya perolehi kebanyakan bersumber dari negara saudara, Indonesia. Dalam pencarian itu juga, ada pendapat persendirian yang pro and kontra tentang isu ini. Untuk perkongsian, tunggu entri akan datang ye. InsyaAllah.

Penat juga kepala saya nak memahamkan liberalisasi ekonomi nih. Selepas membaca beberapa sumber barulah saya faham apa itu liberalisasi ekonomi. Maaflah, saya nih orangnya lambat pick-up. Liberalisasi ekonomi dengan kata lain adalah pasar bebas. Senang kan. Huhuhu.

Mempelajari ekonomi memerlukan kita untuk kaji juga tentang politik. Sebab ekonomi mesti terkait dengan politik. Anda setuju? Saya tahu anda setuju sebab anda tahukan. Cuma anda malu-malu dan segan untuk mengaku sebab saya tak nampak anda mengangguk tanda setuju. Hihihi.

Last but not least, kalau ada sesiapa nak kongsi apa yang anda tahu pasal liberalisasi ekonomi atau apa-apa yang berkaitan (fakta ke, kes ke, realiti ke, apa-apa je), janganlah segan-segan memberi komen. Tak pun, emel peribadi pun boleh.

Saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Sekian. Hingga bertemu lagi. Salam.Banner created with MyBannerMaker.com

Gejala Sosial : Di Manakah Penyelesaiannya?
Seminar terbuka anjuran bersama Hizbut Tahrir Malaysia dan Khilafah Centre: 

Mencari Penyelesaian Gejala Sosial dalam Masyarakat

Tarikh: Sabtu, 22 Mei 2010
Masa: 8:30 pagi - 01:00 ptg
Tempat: Masjid Ubudiyah, Seksyen 19, Shah Alam


Masuk adalah percuma.
Muslimin dan Muslimat dijemput hadir.

Love for ALLAHSumber : Google


Cinta kerana Allah adalah mencintai hamba Allah kerana keimanannya dan ketaatan kepada Allah SWT.

Keutamaan Cinta Kepada Orang Beriman

Mencintai orang-orang beriman yang senantiasa taat kepada Allah, sangat besar pahalanya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya kelak pada Hari Kiamat Allah akan berfirman, “Di mana orang-orang yang saling mencintai kerana keagunganKu? Pada hari ini Aku akan memberikan naungan kepadanya dalam naunganKu di saat tidak ada naungan kecuali naunganKu”

Diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

Demi Allah, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman. Tidak sempurna keimanan kalian sehingga kalian saling mencintai. Adakah kalian mahu aku tunjukkan sesuatu, yang mana jika kalian melakukannya nescaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian! (HR. Muslim).

Dalil yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah sabda Rasulullah SAW, “Tidak sempurna keimanan kalian sehingga kalian saling mencintai”. Hadis ini menunjukkan tentang besarnya pahala saling mencintai kerana Allah.

Hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:

Sesiapa pun tidak akan merasakan manisnya iman, sehingga ia mencintai seseorang hanya kerana Allah semata. (HR. Bukhari).

Hadis dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban, ia berkata:

Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang mencintai suatu kaum tapi tidak mampu beramal seperti mereka? Rasulullah SAW bersabda, “Engkau wahai Abu Dzar, akan bersama siapa sahaja yang engkau cintai.” Abu Dzar berkata; maka aku berkata, “Sungguh, aku mencintai Allah dan RasulNya.” Abu Dzar mengulanginya sebanyak satu atau dua kali.

Hadis Muadz bin Anas Al-Jahni bahawa Rasulullah SAW bersabda:

Sesiapa sahaja yang memberi kerana Allah, menolak kerana Allah, mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, dan menikah kerana Allah, maka bererti ia telah sempurna imannya. (HR. Al-Hakim).

Manifestasi Cinta kerana Allah

1. Disunahkan orang yang mencintai saudaranya kerana Allah untuk memberitahukan cintanya kepada orang yang dicintainya. Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda:

Jika seseorang mencintai saudaranya kerana Allah, maka kabarkanlah bahawa ia mencintainya.

2. Disunahkan mendoakan saudara yang dicintainya ketika tidak bersamanya. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda:

Barang siapa yang mendoakan saudaranya pada saat ia tidak bersamanya, maka malaikat yang diamanahkan untuk menjaga dan mengawasinya berkata, “Semoga Allah mengabulkan; dan bagimu semoga mendapat yang semisalnya.” (HR. Muslim).

3. Disunahkan meminta doa dari saudaranya. Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan bahawa Umar bin Khatab berkata: Aku meminta izin kepada Nabi SAW untuk umrah, kemudian beliau memberikan izin kepadaku dan bersabda:

“Wahai saudaraku, engkau jangan melupakan kami dalam doamu.”

4. Disunahkan mengunjungi orang yang dicintai, duduk bersamanya, saling menjalin persaudaraan, dan saling memberi kerana Allah, setelah mencintaiNya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda:


Sesungguhnya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kota lain. Kemudian Allah memerintahkan Malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat sampai kepadanya, ia berkata, “Engkau hendak ke mana?” Orang itu berkata, “Aku akan mengunjungi saudaraku di kota ini.” Malaikat berkata, “Apakah ada hartamu yang dikelola olehnya?” Ia berkata, “Tidak ada, hanya saja aku mencintainya kerana Allah.” Malaikat itu berkata, “Sesunggunya aku adalah utusan Allah kepadamu. Aku diperintahkan untuk mengatakan bahawa Allah sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu itu kerana Allah.”

5. Senantiasa berusaha membantu memenuhi keperluan saudaranya dan bersungguh-sungguh menghilangkan kesusahannya. Hal ini berdasarkan hadis Mutafaq 'alaih dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, ia tidak akan menzaliminya dan tidak akan membiarkannya binasa. Barangsiapa berusaha memenuhi keperluan saudaranya maka Allah akan memenuhi perluannya. Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim maka dengan hal itu Allah akan menghilangkan salah satu kesusahannya kelak di Hari Kiamat. Barangsiapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di Hari Kiamat.

6. Disunahkan menemui orang yang dicintai dengan menampakkan (menzahirkan) perkara yang disukainya untuk menggembirakannya. Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab As-Shagir, Rasulullah SAW bersabda:


Barangsiapa yang menemui saudaranya yang muslim dengan menampakkan perkara yang disukainya kerana ingin membahagiakannya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya di Hari Kiamat.

7. Disunahkan seorang muslim menemui saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda:

Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau sekadar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri (HR. Muslim).

8. Disunahkan seorang muslim memberikan hadiah kepada saudaranya, berdasarkan hadis bahawa Rasulullah saw bersabda:

Kalian harus saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. (HR. Bukhari).

9. Disunahkan menerima hadiah yang diberi saudaranya dan membalasnya. Dasarnya adalah hadis daripada Aisyah riwayat Bukhari, ia berkata:


“Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dan membalasnya. “

Termasuk memberikan balasan hadiah yang setimpal adalah jika seorang muslim mengatakan kepada saudaranya, “Jazakallah Khairan”, ertinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Tirmidzi meriwayatkan dari Usamah bin Zaid, bahawa Rasulullah SAW bersabda:


Barangsiapa diberi kebaikan kemudian ia berkata kepada orang yang memberi kebaikan, “Jazakallah Khairan” (semoga Allah membalasmu dengan kebaikan), maka sungguh dia telah memberikan pujian yang sangat baik.

10. Harus berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda:


Barangsiapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka ia tidak akan dapat mensyukuri nikmat yang banyak. Barangsiapa yang tidak dapat bersyukur kepada orang, maka ia tidak akan dapat bersyukur kepada Allah. Membicarakan nikmat Allah adalah sama dengan bersyukur. Dan tidak membicarakan kenikmatan bererti mengingkari nikmat. Berjemaah adalah rahmat, bercerai berai adalah azab.

11. Disunahkan membela saudaranya untuk mendapatkan kemanfaatan dari suatu kebaikan atau untuk memberikan kemudahan dari suatu kesulitan. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW jika didatangi peminta-minta (pengemis), maka baginda suka berkata:


Belalah dia, maka kalian akan diberikan pahala. Dan Allah akan memutuskan dengan lisan nabiNya tentang perkara yang ia kehendaki. (HR. Bukhari).

12. Wajib memberi kemaafan terhadap saudaranya. Diriwayatkan Ibnu Majah bahawa Rasulullah SAW bersabda:


Barangsiapa yang mengajukan permintaan maaf kepada saudaranya dengan suatu alasan tapi ia tidak menerimanya, maka ia akan mendapat kesalahan seperti kesalahan pemungut pajak.

13. Wajib menjaga rahsia seorang muslim. Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

“Jika seseorang berkata kepada orang lain dengan suatu perkataan kemudian ia menoleh (melihat sekelilingnya), maka pembicaraan itu adalah amanah”.

14. Wajib memberi nasihat. Imam Muslim telah mentakhrij dari Abu Hurairah ra., ia berkata; sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:


Hak muslim ke atas muslim yang lain ada enam. Dikatakan, “Apa yang enam itu, Ya Rasulallah?” Rasul SAW bersabda, “Apabila engkau bertemu dengan saudara muslim yang lain, maka ucapkanlah salam kepadanya; Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya; Apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya; Apabila ia bersin dan mengucapkan al hamdu lillah, maka ucapkanlah yarhamukallah; Apabila ia sakit maka ziarahlah; Apabila ia meninggal dunia, maka hantarkanlah sampai ke kuburnya.”


Khatimah

Semoga dengan melaksanakan petunjuk Rasulullah SAW dalam mencintai seorang hamba keranaNya, kita dicintai Allah SWT sebagaimana hadis dari Umar bin Al-Khathab, bahawa Rasulullah SAW bersabda: Allah mempunyai hamba-hamba yang bukan nabi dan bukan syuhada, tapi para nabi dan syuhada tertarik dengan kedudukan mereka di sisi Allah. Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, siapa mereka dan bagaimana amal mereka? Semoga saja kami dapat mencintai mereka.” Rasulullah SAW bersabda, “Mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai nikmat dan kurnia yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak memiliki hubungan nasab dan tidak memiliki harta yang mereka kelola bersama. Demi Allah keberadaan mereka adalah cahaya dan mereka kelak akan ada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak berasa takut ketika banyak manusia berasa takut. Mereka tidak bersedih ketika banyak manusia bersedih.” Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah:


Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (TMQ. Yunus [10]: 62).

Semangat "HiDuP UnTuK MeMBeRi", It's A Contest

Dewasa ini, laptop semakin menjadi keperluan. Tak kira usia, muda, tua, remaja dan sesiapa jua terutamanya bagi pelajar dan yang telah bekerja. Kadang-kadang, untuk memilikinya adalah sesuatu yang sukar. Kerana memerlukan sejumlah wang yang paling kurang bernilai RM1k.

Kini, tidak lagi. Anda boleh memilikinya dengan mudah dan tanpa bayaran. Mujur ada yang masih sudi. Denaihati dengan semangat Hidup Untuk Memberi menyediakan 2 buah laptop Acer Aspire One untuk dimenangi oleh blog yang layak. Jadi blog siapakah yang layak? Sudah semestinya blog, .::Wanita Mustanir::. , hehehehe. Jadi kepada sesiapa yang teringin Acer Aspire One percuma dan yang ada blog, anda amatlah layak untuk mendapatkannya. Cuma anda perlu menyertainya.


Hanya ada 3 syarat mudah untuk anda layak mendapatkan Acer Aspire One nih :

1. Mendaftar untuk menjadi peserta dengan membuat entri bebas tentang contest dan tinggalkan komen penyertaan diruang komen, link penyertaan di CommentLuv dan jangan lupa masukkan ayat saya tahu contest “Hidup Untuk Memberi“ dari blog,... contoh :

saya tahu contest “Hidup Untuk Memberi” dari blog

2. Follow @ http://twitter.com/denaihati

3. Follow @ http://facebook.com/denaihatiTarikh Tutup :

Pada jam 11.59 pm, 31/12/2010

Keputusan :

Pemenang akan diumumkan 2 minggu selepas tarikh tamat contest.

Banner created with MyBannerMaker.com

First Week In Tawakal Hospital, Learned To Be A Very Best Pharmcist


In front of TH Pharmacy

Sepatutnya saya post entri ini 2 hari yang lepas, tapi kerana kesuntukan waktu saya terpaksa siapkan entri ini. Ini sebahagian dari kehidupan saya sebagai seorang yang masih menuntut ilmu.

Syukur Alhamdulillah. First day at TH, I just see what the assistant pharmacist done. I first introduced by the head of the pharmacist on staff. They're assistant pharmacist, store's pharmacist, pharmacy dispenser, pharmacy clerks, and general worker. Actually, I feel very fortunate to be selected to make practical at Tawakal Hospital.

I met the friendly staff and good. They are all very efficient, fast and quick in doing their daily jobs. In TH, all prescriptions are sent by the patient, will be numbered according to who comes first will serve first. It's normal. It's easy to read doctor's writing and some doctor's writing cannot be read directly by me. Hehehe. (^_^)'


Key-in data entry of prescriptions

The prescriptions are entered into the system so that all the drugs prescribed by doctors taken by patients. The medicine labels are printed from computer and no more hand written. But if there is some error in system, the drug labels will be written. And the patient taking a long wait.


Preparing and packaging of drugs, counting pills, labeling and counter check

There are shelves drug tablets, were also rack syrup drug, dangerous drug, and refrigerator for drug that need to keep in cold temperature (4-8 degree celcius). In addition to participating in oral medications, other route of administration are creams, ointment, respiratory, suppositories, pessaries.Dispensing drugs to the patients

Dispense drugs must be correct. The drugs given to patients must be explained clearly so that patients understand. Here the interactions between dispenser and patients occurred. Effective communication occurs when patients understand and comply with instructions at home.

At the end of the first week of training, I know a lot of drugs by brand name and company. Because before this I only know the generic name.as the name of the medication ordered by the order of the letters, then searching for drugs is not difficult. But when the pharmacy moved to a new building, the medication will be arranged according to pharmacological activities. It will challenge my mind right.

All staff worked hard to pack things in the pharmacy to move to new building. I may have the opportunity to practice in the new building. Just wait and see k. (^_^)V

Sebelum saya pen off, saya mengucapkan 'Selamat Hari Guru' buat semua guru yang telah mendidik saya dan mengajar saya. Tak lupa juga the very most successful teacher, my mom and dad. I love you so much. =)

Take care you, guys..

Is There HOPE for Them?

Assalamualaikum wbt, semua.

Saya cuba merajinkan diri untuk menulis sesuatu di sini. Banyak perkara yang ingin dikongsikan tapi tangan pula malas menari. =D (hahaha, alasan tak munasahabah.)

Dah nak dekat jam 2 pagi, sekarang baru nak berkongsi masalah. Anda sanggup membaca entri saya ini dan sudi mendengarnya? =D Saya tahu, masih ramai blogger yang sedang blogwalking di waktu begini kan.

Okey, back to the serious topic. Please read this entry as a serious issue. Hopefully, you will read this situation calm and to appreciate the deep feelings. Also emotions expressed to relate to me.


This is life. Sometimes we are above, sometimes we in the kind of wheel. Such rotation of the common life and the world. Sometimes we know, sometimes we are too stupid. Why? Years ago, we are a bit lazy, it is no longer. It's also a good bit but it is very, very lazy.

I have known a family. Her parents worked hard to send their children. Some children are already in university, will enter the university and are still in school. But also that her parents hope to see their children studying abroad, at least one. The problem is how parents want to see her studying abroad if any of the children since the beginning did not want to go to school?

Poor as her parents struggling to send their child, but child will not want to go to school. Her parents have asked why the child did not want to go to school many times. But the answer still the same, the child remain silent. I think her parents advised her the impact if she do not to go to school.

A few weeks she will not go to school. And this has been a discipline problem. So to those who know how to advise teenagers who do not want to get to school, please help me. This problem is a serious problem. Before she stopped school, it is better for counselors give advice and reminders to her.

Oppssss.. This entry is English. Hehehe. Well, everything is all at your fingertips, right? Again as a reminder to you, please help me to provide counseling to the family. Hopefully, with the help of you guys, I can change the thinking of the child. Because the journey of her life is still far.


If she read this, i want she to know.

There are many things that you did not know. There are many things that you should learn. Life is not to be ended as early as secondary school age. You step into the realm of new youth. Do not destroy hope your parents. Do not let the hearts of parents upset. Create displeased parents are guilty and you will regret later. Please change your mind now. Or you will be sorry for destroying your own dreams and your parents.


Doaku untuknya :

Semoga dia mahu berubah dan akan berubah sebelum terlambat. Amin..

Konsisten Dalam Kebenaran (Part 2)

Melarang Tampil dan Menyerukan (Dakwah) secara Terbuka

Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis yang panjang, dari ‘Aisyah ra. Ia berkata: “…Kaum Quraisy tidak menghiraukan jaminan Ibnu Daghanah. Mereka berkata kepada Ibnu Daghanah, ‘Perintahkanlah Abu Bakar untuk menyembah Tuhannya di rumahnya, dia boleh solat di rumahnya, dan membaca apa sahaja sesuka hatinya. Dengan seperti itu, dia tidak akan menyakiti kita sedikit pun. Katakanlah kepadanya, agar jangan tidak memperlihatkan ibadahnya itu, kerana kami khuatir tentang kaum wanita dan anak-anak kami akan terpesona. Kemudian Ibnu Daghanah pun menyampaikan permintaan kaum Quraisy itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak dapat berbuat apa-apa. Lantas ia beribadah kepada Allah hanya di rumahnya dan tidak menzahirkan solat dan membacakan al- Quran di luar rumahnya. Tetapi setelah itu, Abu Bakar mempunyai keinginan untuk membina masjid di halaman rumahnya. Akhirnya dia pun solat dan membaca al-Quran di masjidnya itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini berjaya memikat kuam wanita dan anak-anak Quraisy. Mereka kagum ketika melihat Abu Bakar sedang beribadah di masjidnya. Abu Bakar adalah seorang lelaki yang kerap menangis, ia tidak mampu manahan air matanya ketika membaca al-Quran. Maka para pembesar Quraisy pun terkejut kerananya. Kemudian mereka memanggil Ibnu Daghanah, dan dia (Ibnu Daghanah) pun datang memenuhi panggilan tersebut. Mereka berkata, ‘Sesungguhnya kami membiarkan Abu Bakar kerana jaminanmu bahawa dia akan beribadah kepada Tuhannya di rumahnya saja, tapi dia telah melanggarnya. Dia membina masjid di halaman rumahnya, kemudian secara terang-terangan solat dan membaca al-Quran di masjidnya itu. Kami sangat khuatir isteri-isteri dan anak-anak kami tergoda olehnya. Cegahlah dia! Jika dia memilih untuk menyembah Tuhannya di rumahnya, maka biarkan dia melakukannya. Tapi jika dia menolak dan tetap akan menyembah Tuhannya secara terang-terangan, maka tariklah semula jaminanmu terhadapnya. Kerana kami tidak ingin mempermalukanmu, dan kami tidak mengizinkan Abu Bakar beribadah secara terang-terangan….’”

Melempar dengan Batu

Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah telah meriwayatkan hadis di dalam kitab sahihnya, dari Thariq al-Muharibi, ia berkata; Aku melihat Rasulullah SAW melalui pasar Dzil Majaz. Ia memakai jubah berwarna merah. Beliau bersabda: Wahai manusia, katakanlah La Illaha Illallah, nescaya kalian akan bahagia. Pada saat itu, ada seorang lelaki yang mengekori Rasulullah SAW sambil melemparkan batu kepada baginda. Akibatnya tumit dan betis baginda berdarah. Orang itu berkata, “Wahai manusia, jangan kalian mengikutinya kerana dia adalah seorang pendusta.” Aku berkata, “Siapa orang itu?” Mereka berkata, “Ia adalah anak muda dari bani Abdil Muthalib.” Aku berkata lagi, “Lalu siapa orang yang mengikutinya sambil melemparinya dengan batu?” Mereka berkata, “Abdul Uzza”, Abu Lahab.

Melempar Kotoran, seperti Najis (Tahi) Unta dan Lainnya

Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah ra., ia berkata; Ketika Nabi SAW sedang sujud dan di sekitarnya terdapat sekelompok orang Quraisy, datanglah Uqbah bin Abi Mu’ith dengan membawa najis unta yang telah disembelih, lalu melemparkannya ke punggung Nabi SAW; maka Nabi tidak mengangkat kepalanya. Kemudian Fatimah datang dan mengambil kotoran (najis) itu dari punggung Nabi SAW. Baginda membiarkan apa yang dilakukan orang-orang Quraisy itu kemudian bersabda: Ya Allah, binasakanlah segolongan orang Quraisy, iaitu Abu Jahal bin Hisyam, Uthbah bin Rabi’ah, Syaibah Ibnu Rabi’ah, Umayah

Ibnu Khalaf atau Ubay bin Khalaf, (dua nama yang terakhir dari hadis di atas merupakan keraguan dari perawi hadis ini). Abdullah berkata, “Di kemudian hari aku melihat mereka telah terbunuh dalam perang Badar. Mereka semua dilemparkan ke dalam sumur Badar kecuali Umayah atau Ubay. Tubuhnya telah terpotong-potong sehingga tidak dilemparkan ke sumur.” Ibnu Sa’ad telah meriwayatkan dalam ath-Thabaqat daripada ‘Aisyah ra., ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: Aku berada di antara kejahatan dua tetangga, iaitu Abu Lahab dan ‘Uqbah bin Abi Mu’ith. Keduanya suka membawa kotoran unta kemudian dilemparkannya ke pintu rumahku. Bahkan mereka (orang Quraisy) juga suka membawa sebahagian kotoran kemudian dilemparkannya ke rumahku.

Kemudian Rasul SAW keluar membawa kotoran itu seraya berkata, “Wahai bani Abdu Manaf, kejiranan seperti apakah ini?” Kemudian Nabi SAW melemparkannya ke jalan.

Berusaha Memijak Leher dan Menaburkan Tanah ke Wajah

Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata; Abu Jahal pernah berkata, “Adakah wajah Muhammad telah ditabur dengan tanah di hadapan kalian?” Kemudian ada yang menjawab, “Benar.” Abu Jahal berkata, “Demi Latta dan Uzza, jika aku melihat hal itu, maka aku akan memijak lehernya atau aku akan menaburkan tanah ke wajahnya.” Abu Hurairah berkata, “Kemudian Abu Jahal mendatangi Nabi SAW, ketika baginda sedang solat. Ia berhajat untuk memijak leher Nabi SAW. Kejadian itu, tidak ada yang menghairankan mereka, kecuali pada saat mereka berjalan di belakangnya dan menahan tangannya, dan bertanya, ‘Apa yang terjadi padamu?’ Abu Jahal berkata, ‘Antara aku dan Muhammad benar-benar ada parit api dan makhluk yang menakutkan, yang dipenuhi dengan sayap-sayap”. Rasulullah SAW bersabda: Andai kata (Abu Jahal) mendekatiku, maka sudah pasti anggota tubuhnya akan disambar oleh Malaikat satu persatu.

Penyiksaan Tanpa Diceritakan Caranya

Adz-Dzahabi meriwayatkan dalam at-Tarikh, al-Baihaqi dalam asy-Sya’bi, Ibnu Hisyam dalam as-Sirah, dan Ahmad dalam Fadhail Shahabah dari Urwah, ia berkata; Ketika Bilal sedang diseksa dan mengatakan Ahad, Ahad, Waraqah Bin Naufal berjalan melewatinya, sambil berkata: Ahad, Ahad, Allah! wahai Bilal. Kemudian Waraqah menemui Umayah bin Khalaf dan orang-orang dari Bani Jamuh yang telah menyiksa Bilal. Ia berkata; Umayah berkata, “Aku bersumpah dengan nama Allah, jika kalian membunuhnya dalam keadaan seperti itu, maka aku akan menjadikannya sebagai orang yang sentiasa dikenal.” Itulah yang terjadi, hingga suatu hari datanglah Abu Bakar ash-Shiddiq bin Abi Kuhafah tatkala mereka sedang menyiksa Bilal. Rumah Abu Bakar berada di perkampungan Bani Jamuh. Abu Bakar berkata kepada Umayah, “Kenapa engkau tidak takut kepada Allah ketika menyiksa orang miskin ini? Sampai bila engkau akan menyiksanya?”

Umayah berkata, “Engkaulah yang telah merosakkan orang ini, kerana itu selamatkanlah dia dari apa yang engkau lihat ini.” Abu Bakar berkata, “Baik, aku akan melakukannya. Aku mempunyai seorang hamba sahaya berkulit gelap yang lebih tegap dan lebih kuat memegang agamamu berbandingnya. Aku serahkan hamba tersebut kepadamu sebagai pengganti Bilal.” Umayah berkata, “Aku terima.” Abu bakar berkata, “Ya, hamba itu untukmu.” Maka Abu Bakar memberikan hambanya kepada Umayah, lalu mengambil Bilal dan memerdekakannya. Sebelum berlaku hijrah, Abu Bakar telah memerdekakan enam orang hamba bersama Bilal kerana (masuk) Islam.

Bilal adalah yang ketujuh, manakala yang lain adalah Amir bin Fuhirah, yang ikut serta di dalam perang Badar dan Uhud. Dia syahid di Bir Ma’unah. Umu ‘Ubays dan Zinirah, Al-Hakim telah mengeluarkan sebuah hadis di dalam kitab al-Mustadrak, ia berkata, “Hadis ini sahih, dan memenuhi syarat Muslim”, adz- Dzahabi menyetujuinya di dalam kitab at-Talkhish dari Jabir, sesungguhnya Nabi SAW menghampiri Amar dan keluarganya yang sedang diseksa. Kemudian Rasul SAW bersabda: Bergembiralah wahai keluarga Amar dan keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah syurga. Imam Ahmad telah meriwayatkan dengan isnad yang perawinya terpercaya dari Utsman ra., ia berkata, aku datang bersama Rasul SAW, saat itu Beliau memegang tanganku. Kami berjalan-jalan di Batha hingga beliau mendatangi keluarga Amar yang sedang diseksa. Abu Amar berkata, “Wahai Rasulullah!,

Adakah seperti ini?” Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Bersabarlah! Kemudian beliau bersabda, “Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir! (Yasir berkata,) “Aku akan tetap bersabar”

Penyekatan Makanan

Ibnu Hibban telah mengeluarkan satu hadis dalam kitab Sahihnya; dari Anas, ia bekata; Rasulullah SAW bersabda: Aku telah diseksa kerana Allah, dan tidak ada seorang pun yang dianiaya. Aku telah diugut kerana Allah, dan tidak ada seorang pun yang diugut. Aku telah diboikot selama tiga hari tiga malam, dan aku tidak melihat makanan sedikit pun kecuali yang tersembunyi di bawah ketiak Bilal. Ibnu Hibban juga telah mengeluarkan dalam kitab Sahihnya, al- Hakim dalam al-Mustadrak, ia berkata, “Hadis ini sahih memenuhi syarat Muslim”, adz-Dzahabi menyetujui dalam kitab at-Talkhish dari Khalid bin Umair al-Adawiy, ia berkata; Atabah bin Gazwan telah berkhutbah di hadapan kami, ia memuji Allah kemudian berkata, “…Aku telah melihat diriku, dan aku termasuk yang ketujuh dari tujuh orang yang bersama Rasulullah SAW Kami tidak mempunyai makanan sedikit pun kecuali dedaunan pohon, hingga permukaan bibir kami terluka. Aku memungut satu kain kemudian memotongnya menjadi dua antara aku dan Sa’ad bin Abi Waqas, yang dikenal dengan julukan penunggang kuda Islam. Kemudian aku memakai setengah kain itu dan Sa’ad pula memakai setengahnya lagi. Pada hari ini, tidak ada seorang pun di antara kami yang hidup kecuali menjadi amir (pemimpin) di sebuah wilayah. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi besar di dalam diriku tapi kecil di hadapan Allah…”

Adamaya Just Crossed My Mind, but New Blogger was Here..

Berkuatkuasa pada 8hb Mei 2010 hingga setengah hari 9hb Mei 2010, saya ditugaskan menjadi kakak terbaik buat adik-adik saya yang comel lagi manis. Seterusnya, saya akan membiarkan mereka di rumah dengan pantauan datuk nenek sehingga mummy and daddy berada di rumah pada keesokan harinya.

Penerangan di atas sekadar memaklumkan kepada anda bahawa saya online for blogging about 2 hours non stop. Saya jalan-jalan ke pelbagai jenis blog dan kesemuanya adalah blogspot.com. Actually, dari denaihati.com sebab ternampak contest. Dari situ, saya klik link-link blog yang ada, untuk menambahkan kenalan alam maya dan juga menambah ilmu pengetahuan terutamanya dalam dunia blog. After saya join gengblogger, ramai blogger yang jengah ke sini and give some comment here.

Why Adamaya? Sebab sekarang nih 'demam' Adamaya dengan OST I Am Not Single yang dimainkan di satu blog nih. But this is not an entry about Adamaya but it is for pemilik blog ini sebab menghargai Wanita Mustanir di arena blog yang baru setahun jagung. Terkejut juga saya masa tuh. Saya blogwalking untuk mencari idea, tiba-tiba baca entri ini ada nama WM. So, macam terkejut jugalah kan? =D


Kalau nak dibandingkan dengan pemberi award ini, saya bukanlah dikira new blogger because saya mula berblog starting Disember 2008. Dah setahun setengah. Tapi sebab baru mula dikenali, kiranya new blogger jugalah ye. hehe.

Di sini ada satu pengumumam.

Anda inginkan Acer Aspire One dengan PERCUMA? Sila lawat sini ye. Selamat melihat dan mencuba. =) "Hidup Untuk Memberi."

Penyelesaian Kes Aminulrasyid : Polis Bukan Pembunuh Berlesen

Sumber : Sini
Nota : Sila klik ayat atau tulisan yang di'highlight'  oren jika anda telah membacanya. 

Jika sebelum ini saya ada menceritakan tentang kegembiraan di zaman kanak-kanak saya, di sini saya kongsikan akan kesinambungan persoalan saya tentang keamanan Malaysia. Umum mengetahui ramai yang tidak berpuas hati dengan pihak berkuasa polis dalam membanteras sesuatu jenayah atau apa-apa kes yang melibatkan polis.

Terbaru kes kematian adik Aminulrasyid yang ditembak oleh polis kerana didakwa ahli kumpulan samun. Di sini ada beberapa kenyataan oleh pelbagai lapisan masayarakat ; a) Keadilan Buat Aminulrasyid dan b) Kenyataan Media GAMIS.

Untuk penerangan lanjut, sila buka minda anda dengan pemikiran yang jernih akan isu ini. Semoga anda sendiri menyedari mengapa kes sebegini berlaku dan ia melibatkan pihak berkuasa polis.

POLIS BUKAN PEMBUNUH BERLESEN!

[SN218] “Kereta polis terus mengejar kami sehingga ke stesyen Minyak Caltex Seksyen 11 dan saya terdengar tembakan bertubi-tubi dan mengenai tayar belakang kereta menyebabkan kereta yang dipandu Aminulrasyid terhoyong-hayang tapi masih dapat dikawal. Dan semasa saya terdengar tembakan kali terakhir, ia terkena pada kepalanya menyebabkan dia jatuh di atas riba saya dan saya nampak bahagian belakang kepalanya berlubang dan berdarah. Setelah kereta terbabas dan melanggar tembok, saya cuba keluar dan ingin menyerah diri, tetapi diterajang oleh polis di badan dan kepala saya, namun saya sempat melarikan diri.” Inilah sebahagian dari kenyataan Azamuddin Omar, 15, saksi utama kes kematian Aminulrasyid Amzah, semasa menceritakan detik-detik cemas kereta yang dinaikinya ditembak bertubi-tubi oleh polis sehingga menyebabkan kematian kawannya itu, sekitar jam 2.00 pagi 26 April lalu di Seksyen 11, Shah Alam.

Gempar seluruh negara dengan kisah terbaru keganasan polis ke atas orang awam ini, apatah lagi ia melibatkan seorang remaja. Siapa yang tidak terkejut dan sakit hati mendengar berita sebegini, apatah lagi dalam keadaan orang ramai yang sememangnya tidak berpuas hati terhadap polis dengan pelbagai ‘karenah’ pihak yang paling berkuasa di Malaysia itu. Kalau pun remaja berkenaan tidak mempunyai lesen dan memecut laju, persoalannya, apakah perbuatan ini wajar dibalas oleh polis dengan tembakan bertubi-tubi dari arah belakang? Pihak polis walaupun berjanji untuk menjalankan siasatan dengan telus dan terbuka, namun dalam masa yang sama tetap cuba ‘membela’ anggotanya dalam kejadian ini dan menasihatkan orang ramai agar tidak prejudis dengan pihak polis. Usaha polis, khususnya Ketua Polis Negara sendiri yang cuba mempertahankan tindakan anggotanya yang jelas-jelas telah menembak mati remaja berkenaan, hanyalah menambah kemarahan orang ramai terhadap sikap polis. Faktanya, Aminulrasyid telah mati ditembak oleh polis hanya kerana memecut kereta yang dipandunya dan memintas kereta peronda polis.

Nampaknya kisah polis menembak orang awam kebelakangan ini semakin menjadi-jadi. Sebelum ini polis menembak mati seorang pemuda yang mengamuk, Mohd Taufiq Norzan, 21, di Kampung Guar Sanji, Arau, Perlis. Kejadian yang berlaku pada 15 November 2009 sekitar 8.15 pagi di Tapak Pasar Sehari Guar Sanji itu dikatakan berpunca dari rasa marah pemuda berkenaan terhadap rakan-rakannya yang meninggalkannya seorang diri dan terpaksa pulang dengan berjalan kaki dari Alor Setar ke rumahnya sejauh lebih kurang 50-60km. Dia akhirnya panas baran dan mengamuk lalu ditembak oleh polis. Rakyat juga tidak akan lupa kes polis melepaskan tembakan menggunakan peluru hidup yang terkena dua orang pemuda di Batu Buruk, Terengganu pada 8 September 2007 ketika mereka ingin menghadiri satu ceramah. Aswandi, salah seorang mangsa terpaksa dikejarkan ke hospital dan menjalani pembedahan selama 4 jam untuk mengeluarkan peluru dari badannya. Kes ini adalah antara yang ‘bernasib baik’ kerana mangsanya masih hidup dan dapat menceritakan sendiri apa yang berlaku.

Begitu juga dengan kes yang agak baru di mana mangsa masih hidup dan dapat menceritakan keganasan polis ke atas dirinya dan rakannya. Pada awal pagi 30 Oktober 2009, Norizan Salleh telah ditembak polis ketika berada dalam kereta dan ditendang sehingga patah dua tulang rusuknya semasa merangkak keluar dari kereta, dengan darah yang mengalir dari tubuhnya. Menurut Norizan, polis mula menembak sebelum mereka sempat berhenti. Peluru menembusi kereta mereka, malah lima tembakan dilepaskan ke arah dirinya, dengan salah satu terkena pada dada, sehingga darah mengalir tanpa henti. Setelah keretanya berhenti, pintu kereta dibuka dan polis menghalakan pistol ke arahnya. Wanita yang tidak bersenjata ini meminta tolong, tetapi dibalas pula dengan tendangan polis. Beliau merangkak keluar dan ditendang oleh polis yang sama, sebelum dipijak belakangnya, yang berakhir dengan retaknya dua tulang rusuknya. Dengan bantuan dari parti pembangkang dan juga peguam, Norizan berjaya menyerahkan memorandum kepada Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hishammuddin Hussein sebanyak dua kali, namun tidak ada respons hingga kini. Memorandum yang sama sebelumnya telah diserahkan kepada Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan di Bukit Aman pada 4 Februari lalu dan selepas itu ke Suhakam pada 11 Februari [harakahdaily.net].

Selain dari berita-berita tembakan langsung oleh polis terhadap orang awam yang masih tidak diketahui apa kesalahannya, kita juga sering dikejutkan dengan kes-kes kematian suspek yang berada di bawah ‘jagaan’ polis. Secara rasmi, tercatat sebanyak 66 kematian direkodkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) di kalangan tahanan pasukan itu sejak 2005 hingga Februari lalu. Hishammuddin berkata, 46 daripada kes kematian dalam tahanan polis disebabkan penyakit. Sementara itu, katanya, 19 kes kematian lagi berpunca daripada tindakan seperti bergaduh dan menggantung diri manakala satu lagi kes disebabkan penggunaan kekerasan [UM14/04/10].

Bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi, semasa menjawab soalan Lim Kit Siang dalam salah satu sidang Parlimen menyatakan, sepanjang tahun 1990 sehingga 2004 seramai 150 orang telah mati dalam lokap/tahanan polis. Menurut Abdullah, punca kematian adalah HIV (31 kes), Asma (8), sakit jantung (3), lain-lain penyakit (60), bunuh diri (33), bergaduh sesama OKT (5), pendarahan otak (3), lari dari tahanan (6) dan tergelincir dari bilik lokap (1) [www.dapmalaysia.org]. Dari data rasmi yang dikemukakan, kita sungguh hairan melihat ‘cara/punca’ kematian tahanan-tahanan tersebut kerana sebahagian besar dari mereka mati akibat penyakit. Nampaknya kebanyakan dari ‘penjenayah’ di Malaysia adalah terdiri dari mereka yang tidak sihat dan menghidapi pelbagai jenis penyakit dan penyakit mereka menjadi semakin serius apabila berada di dalam tahanan polis sehingga mereka mati kerananya. Juga, sungguh menakjubkan kerana sebahagian mereka berjaya mencari jalan untuk ‘membunuh diri’ dalam lokap yang serba kekurangan itu. Selain itu, mereka juga suka bergaduh sesama sendiri dan polis yang menjaga atau menyaksikan tahanan yang bergaduh itu tidak berbuat apa-apa untuk meleraikan mereka sehingga ada yang terus mati kerana pergaduhan. Apapun, dari data-data yang dikemukakan kerajaan, jelas menunjukkan bahawa pihak polis tidak bersalah!

Dari paparan berita oleh media massa, rakyat kini sudah tidak lagi berasa aman dengan polis. Polis yang sepatutnya melindungi rakyat dan menjaga keamanan, namun realitinya telah menimbulkan ketakutan dan kegusaran kepada rakyat. Semua ini menjadikan imej polis bukan sahaja tercalar, malah telah terkoyak rabak kerana keganasan yang dilakukan oleh mereka ke atas rakyat. Berdasarkan statistik, ia bukan lagi persoalan seekor kerbau terpalit lumpur, malah beratus-ratus ekor kerbau kini sudah memalitkan diri mereka dengan lumpur. Ironinya, tidak ramai anggota polis yang didakwa atas salahlaku mereka, dan jika ada yang didakwa sekalipun, mereka sering didapati tidak bersalah dan akhirnya dibebaskan oleh mahkamah. Banyak peristiwa, baik yang disaksikan di depan mata mahupun yang dilapor, menunjukkan bahawa undang-undang itu berada di tangan polis. Pihak polis seolah-olah ‘kebal’ dari segala tindakan undang-undang kerana merekalah ‘undang-undang’. Maka wajarlah sekiranya rakyat tidak berpuas hati dan membenci polis sehingga ramai pihak yang menempelak bahawa PDRM (Polis Di Raja Malaysia) hakikatnya adalah PRDM (Polis Raja Di Malaysia)!

Penyelesaian Masalah Menurut Islam

Keluarga mangsa dan juga YB Khalid Samad selaku ahli Parlimen Shah Alam yang tidak berpuas hati dengan kematian Aminulrasyid menuntut kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Bebas bagi menangani kes ini. Namun kerajaan hanya menubuhkan sebuah panel khas yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Wira Abu Seman Yusop. Bekas Ketua Polis Negara, Tun Haniff Omar dan tiga bekas Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) adalah antara enam pakar yang dilantik menganggotai panel khas tersebut bagi memantau siasatan polis. Panel itu turut dianggotai pensyarah Universiti Teknologi Mara (UiTM), Prof Madya Datuk Abd Halim Sidek dan Ahli Exco Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (MCPF), Kamal Affandi Hashim [BH 05/05/10]. Khalid menyifatkan panel lapan anggota yang ditubuhkan itu hanyalah sandiwara Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk mencantikkan siasatan polis [harakahdaily.net].

Kita akui memanglah teramat sukar untuk menyelesaikan kes ini selama mana kita masih berada di bawah tempurung sistem pemerintahan sekular yang memisahkan agama dari kehidupan. Ibarat berada dalam sebuah rumah yang roboh dengan segala tiang, dinding dan bumbungnya sudah reput, mustahil ia dapat dibangunkan semula. Kita sesungguhnya memerlukan sebuah rumah yang baru dan sempurna sepenuhnya, barulah kehidupan baru dapat dijalankan dan semua masalah dapat diatasi. Justeru, bagaimanakah kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya apabila bukan hukum Allah yang dijadikan pegangan? Sesungguhnya keadilan itu hanya wujud dan dapat dijalankan apabila hukum Allah itu berjalan. Kini, kesemua kes diselesaikan mengikut perundangan kufur yang sedia ada ataupun mengikut akal-akal manusia yang langsung tidak berpedomankan wahyu. Oleh itu, sudah barang pasti keadilan tidak akan dapat dicapai, walau ‘sepakar’ mana sekalipun manusia itu.

Tugas polis di dalam Islam adalah untuk menjaga sistem Islam, menjaga keamanan dalam negara dan melaksanakan seluruh aspek implementatif. Hal ini sesuai dengan hadis Anas bin Malik,

“Sesungguhnya Qais bin Saad di sisi Nabi SAW memiliki kedudukan sebagai ketua polis dan ia termasuk di antara para amir [HR Bukhari].

Imam at-Tirmidzi juga telah meriwayatkannya dengan redaksi,

“Qais bin Saad di sisi Nabi SAW berkedudukan sebagai ketua polis dan ia termasuk di antara para amir. Al-Ansari berkata, iaitu orang yang menangani urusan-urusan kepolisian”.

Hadis ini menunjukkan bahawa polis berada di sisi penguasa. Maksudnya polis berperanan sebagai kekuatan implementatif yang diperlukan oleh penguasa untuk menerapkan syariah, menjaga sistem Islam dan melindungi keamanan, termasuk melakukan kegiatan rondaan (patrol). Aktiviti rondaan itu adalah meronda untuk mengawasi dan menangkap pencuri atau orang yang berbuat kerosakan/kejahatan atau orang yang dikhuatiri melakukan kejahatan. Abdullah bin Mas‘ud bertindak sebagai ketua peronda pada masa Abu Bakar. Manakala Umar bin al-Khaththab melakukan rondaan sendiri dan kadang-kadang ditemani oleh Abdurrahman bin Auf.

Apa yang menjadi isu sekarang ialah ‘tindakan pelaksanaan’ oleh polis semasa menjalankan tugas di mana polis telah melepaskan tembakan bertubi-tubi sehingga mati ke arah orang yang memandu kenderaan dalam keadaan yang mencurigakan. Apakah ini dibenarkan oleh Islam? Walaupun kita bukanlah hakim yang ingin memutuskan kes ini, namun sebagai Muslim, kita hendaklah melihat kepada aspek fikrah (pemikiran) dan thariqah (metode) Islam dalam menyelesaikan setiap masalah, bukannya merujuk kepada undang-undang kufur yang ada pada hari ini. Di dalam Islam, segala urusan yang melibatkan persengketaan di antara Negara (Khalifah dan penjawat awam) dan rakyat, wajib diselesaikan oleh Qadhi/Mahkamah Mazhalim. Polis adalah di antara penjawat awam yang berada di bawah struktur pemerintahan negara sebagai pelaksana undang-undang (syariah).

Justeru, jika berlaku sebarang bentuk pelanggaran atau kezaliman oleh pihak polis mahupun penjawat awam lainnya, maka hal itu mesti dirujuk kepada Qadhi Mazhalim. Kata mazhalim berasal dari ‘zalim’ yang terdapat dalam hadis dari Anas yang mengatakan,

“Pada masa Rasulullah harga-harga melambung tinggi, lalu orang ramai mencadangkan kepada Rasulullah ‘Wahai Rasulullah, kenapa tidak harga ini engkau tetapkan saja.’ Kemudian baginda besabda ‘Sesunguhnya Allah-lah Yang Maha Mencipta, Maha Menggenggam, Maha Melapangkan, Maha Memberi Rezeki, yang berhak menetapkan harga ini. Dan aku mahu menghadap Allah Azza Wa Jalla tanpa seorang pun yang menuntut kepadaku kerana kezaliman yang telah aku lakukan terhadap dirinya, baik dalam hal darah atau harta.”

Islam menetapkan bahawa Qadhi Mazhalim mestilah seorang mujtahid kerana kedudukannya yang amat penting dan tugasnya yang amat berat (yakni) menyelesaikan persengketaan di antara negara (termasuk Khalifah sendiri) dengan rakyat. Apa yang pasti, di dalam Islam tidak pernah wujud mahkamah sivil sebagaimana yang ada pada hari ini dan tidak perlu adanya sebuah suruhanjaya mahupun panel khas untuk menyelesaikan persengketaan atau tindakan kezaliman dari pemerintah (dan kakitangan pemerintah) terhadap rakyat.

Hadis di atas menunjukkan bahawa apabila tindakan seseorang penguasa menyimpang dari ketentuan yang hak atau menyimpang dari hukum-hukum syarak (baik dalam masalah darah atau harta), maka tindakan itu adalah sebuah kezaliman. Demikian juga halnya dengan tugas-tugas penguatkuasaan pemerintahan atau pentadbiran yang dilakukan oleh penjawat-penjawat awam, apabila tindakan mereka menyimpang dari ketentuan yang hak ataupun bertentangan dengan hukum-hukum syarak, maka sudah semestinya tindakan tersebut adalah sebuah kezaliman, atau dengan kata lain termasuk perkara yang mesti diadili oleh Mahkamah Mazhalim. Dari sinilah para ulama mengambil istilah Qadhi Mazhalim dan seterusnya menetapkan bahawa ini adalah af’al (perbuatan) yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan ianya menjadi kewajipan ke atas umat Islam untuk mengikutinya. Pengadilan Mazhalim pada masa Rasulullah telah diselesaikan oleh baginda sendiri. Perkara yang sama juga dilakukan oleh khalifah-khalifah selepasnya sehinggalah ke zaman pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan [lihat Ajhizah Daulah al-Khilafah Fi al-Hukum wa Al-Idarah, Hizbut Tahrir].

Inilah cara penyelesaian yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bagi kes-kes seumpama ini di mana wajib ada sebuah Mahkamah Mazhalim yang menjadi tempat aduan rakyat dan tempat untuk meluruskan salahlaku atau kezaliman pemerintah dan orang-orang bawahannya ke atas rakyat. Mahkamah Mazhalimlah yang berhak menjatuhkan keputusan terhadap kezaliman-kezaliman tersebut setelah kes tersebut dibicarakan mengikut ahkamul bayyinat (hukum-hukum pembuktian) di dalam Islam. Sesungguhnya keadilan Islam ini hanya akan dapat kita jalankan apabila Daulah Khilafah berdiri dan menaungi kita semua.

Khatimah

Wahai kaum Muslimin! Kita wajib berusaha mengganti sistem yang buruk ini kepada sistem Khilafah. Kita telah dan sedang menyaksikan pihak yang sepatutnya menjaga keamanan malah sebaliknya menjadi pihak yang menimbulkan ketakutan dan ketidaktenteraman. Kita tidak akan mempersoalkan pihak polis jika mereka benar-benar bertindak menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat, tidak terlibat dengan rasuah, penyelewengan kuasa atau lain-lain bentuk kejahatan. Kita bersyukur jika mereka benar-benar menjalankan tanggungjawab mereka menurut Islam. Namun yang menjadi persoalan kita adalah apabila melihat terlalu banyak kejadian yang tidak dapat dinafikan di mana pihak polis menembak orang awam dan menyeksa tahanan sehingga mati. Lebih buruk, apabila anggota polis yang terlibat terlepas dari sebarang hukuman, yang menggambarkan seolah-olah polis adalah sebagai pembunuh berlesen! Sampai bilakah polis mahu sedar bahawa tugas mereka sebenarnya adalah tugas yang mulia, sekiranya mereka menjadi pelaksana kepada hukum Allah dan Rasul. Namun ia menjadi satu tugas yang hina apabila mereka menjadi pelaksana dan penjaga kepada undang-undang kufur, menjadi penjaga, pak turut dan penjilat penguasa yang zalim. Walaupun senjata api ada di tangan mereka, namun mereka hendaklah ingat bahawa api neraka Allah menanti mereka jika mereka menyalahgunakan senjata api mereka untuk membunuh manusia tanpa hak. Firman Allah,

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah (neraka) Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka serta menyediakan azab yang besar baginya” [TMQ an-Nisa’ (4):93].

Marilah, mari.. Buat Cinema di Rumah..

Sumber Google
Soalan : Adakah dibenarkan untuk kita pergi menonton di panggung wayang dan menonton filem-filem biasa yang ditayangkan?  Adakah dibenarkan untuk kita menonton filem-filem lucah walaupun hanya sekadar gambar dan bukan tubuh badan yang sebenar?  Apakah tanggungjawab kita terhadap muslim yang menonton filem-filem seperti ini, adakah kita mencegah dan melarangnya ataupun membiarkan mereka menonton apa yang mereka mahu?

Jawapan : Adalah dibenarkan untuk kita pergi ke panggung dan menonton filem-filem yang bermanafaat (seperti dokumentari) dengan syarat barisan antara penonton perempuan di dalam dewan hendaklah diasingkan dari penonton lelaki.  Keadaan ini samalah seperti kita menghadiri seminar.  Ia dibenarkan dengan syarat hendaklah ada pengasingan antara penonton lelaki dan perempuan.

Namun begitu, meskipun di bolehkan menonton wayang dengan syarat yang dinyatakan di atas, adalah lebih baik sekiranya dielakkan, supaya mata tidak terlihat aurat wanita yang hadir menonton dan juga telinga tidak akan mendengar suara-suara yang tidak enak dari para penonton didalam panggung wayang itu.

Manakala menonton filem-filem yang berunsur lucah atau filem seksi adalah diharamkan sama sekali, walaupun sekadar gambar-gambar dan bukan susuk tubuh badan yang sebenar kerana kaedah syarak dalam hal ini ialah “sesuatu perkara yang menjurus kepada keharaman, maka hukumnya adalah haram”   Ini bermaksud, apa sahaja perkara yang walaupun belum benar-benar pasti menjurus kepada keharaman, tetapi mempunyai kebarangkalian boleh membawa kepada keharaman, juga sudah mencukupi untuk dinyatakan sebagai haram hukumnya.

Secara umumnya, kebanyakkan filem-filem sebegini akan menjerumuskan si penontonnya kepada perbuatan yang mengandungi unsur-unsur haram jadi kaeadah syarak ini terkena pada semua filem seksi, filem berunsur seks dan filem lucah.  Maka dengan sebab itu, adalah diharamkan untuk menonton, mahupun membeli filem-filem sebegini.

Merujuk kepada persoalan bagaimanakah caranya syabab berhadapan  dengan kaum muslimin yang menonton filem sebegini, seperti yang diketahui, sebahagian daripada mereka yang menonton filem seperti ini adalah orang yang rendah pemikirannya  yang tidak menurut perintah dan larangan Allah kecuali orang-orang yang mempunyai belas kasihan Allah.

Namun sekiranya syabab mempunyai kaedah pencegahan yang rasional biarkan mereka menggunakannya.  Mungkin orang yang mengajukan soalan ini, maksudkan perkara ini berlaku dikalangan kaum keluarganya dan dia merasa sedih dengan perbuatan mereka maka seharusnya dia membimbing mereka untuk menjauhi perbuatan ini.  Didalam kes ini hendaklah dia melarang mereka dengan kaedah yang benar dan berharap Allah akan membimbing mereka ke jalan yang benar dan InsyaAllah dia akan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT kelak.

Hakikatnya, pada hari ini kaum Muslimin dikelilingi dengan penderitaan dan penindasan dari pelbagai penjuru disebabkan ketiadaan Daulah Khilafah yang memelihara umat.  Sememangnya, seorang Muslim tidak sepatutnya mempunyai waktu yang terluang untuk dihabiskan dengan melayani hiburan yang mubah(dibolehkan), apatah lagi mahu menghabiskan waktunya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, Nauzubillah!

Adalah menjadi tanggungjawab kita semua, sebagai seorang Muslim yang berfikiran cemerlang, untuk mengajak saudara-saudara seIslam kita, mengerahkan seluruh masa dan tenaga yang ada, untuk sama-sama bekerja keras menegakkan kembali Daulah Khilafah yang dengannya nasib umat ini akan terbela dan penderitaan umat Islam akan digantikan dengan kegembiraan.  Wallahu ‘alam

Sumber: Islamic Revival , terjemahan dari penulisan bahasa Arab Sheikh Ata Abu Rashta

Zaman Kanak2 Riang ala Kanak2 Ribena B-)

Bila saya melihat tumbesaran adik-adik saya, teringat saya ketika seusia mereka. Kira-kira 13-16 tahun yang lalu. Saya andaikan entri ini ada sedikit kaitan dengan entri ini. Kalau saya imbas masa kanak-kanak saya, saya rasa gembira dan sihat selalu. Adik-adik saya tak merasai semua itu.

Setiap kanak-kanak secara fitrahnya memang inginkan keseronokan dan bersahabat seperti kanak-kanak lain. Waktu saya berumur 6 tahun, setiap petang mesti main pondok-pondok atau main masak-masak. Alatan yang digunakan adalah tempurung kepala, ranting-ranting kayu untuk pengacau, batu-batu sebagai penumbuk dan daun-daun pokok sebagai pinggan. Kalau nak masak, guna daun-daun atau bunga-bunga. Seronok sangat masa tuh. Ibu bapa tak perlu risau di mana saya bermain.

Tapi sekarang.. Alatan untuk memasak memang dah ada kat kedai. Ibu bapa tinggal beli je. Semuanya diperbuat dari plastik. Mangkuk, kuali, cawan, pinggang, sudu, garfu even makanannya pun. Manalah best sebab semuanya keras semacam. Hee. Tak macam zaman saya waktu kanak-kanak dulu. Anak-anak sekarang nak main masak-masak pun main dalam rumah je. Saya dulu main tepi longkanglah, bawah pokoklah, siap bentang tikar barulah ada open air. Fresh je rasa. Sekarang ada air-cond, so anak-anak main dalam kotak rumah je. Huhuhu.

Selain main masak-masak, saya juga main hide and seek. Saya bukan main kat sekitar rumah je tapi satu taman. Siap sembunyi belakang semak sampai muka saya calar balar. Saya ingat lagi waktu itu di padang ragut lembu. Ada semak dekat dengan tepi jalan. Ketika kawan-kawan saya jumpa saya, muka saya terkena daun yang berduri. Sampai sekaranglah parut tuh ada. Hehehe. Dulu, saya bukanlah jenis kanak-kanak sekarang yang hanya main barbie doll. Saya tak main semua tuh. Saya nih lebih kepada outdoor activities. Betapa saya nih seorang yang nakal, sampai sayalah yang paling gelap di antara adik beradik sebab setiap petang mesti main kat luar rumah.

Sekarang.. Main hide and seek semuanya dalam rumah je. Dah la rumah hanya semata-mata rumah. Takde ruang langsung kat sekitar rumah nih. So, sembunyi dalam bilik, takpun kat dapur, atau belakang mesin basuh, ataupun belakang kenderaan. Kan tak best macam tuh. Tak friendly dengan nature. Terlebih friendly dengan batu bata dan juga besi-besi kenderaan. Hikhikhik.

Permainan dulu-dulu juga memberikan kesihatan kepada tubuh badan. Anda pernah main tak baling selipar atau polis entry one two jaga atau galah panjang? Itulah kegemaran saya masa kecik-kecik dulu. Kenapa saya cakap memberikan kesihatan kepada tubuh badan? Sebabnya kita kena kejar-kejar, lari-lari. Sekarang nak main macam tuh takde ruang. Kalau nak main kat playground pun kebanyakan kawasan di conquer oleh pemain-pemain 'bola sepak dunia'. So, main buaian jelah atau jongkat jongkit.

Apa yang saya nak highlight di sini, ibu bapa tak pernah risau saya main di mana dan dengan siapa. Cuma saya kena balik rumah sebelum pukul 7 malam. Pernah suatu hari tuh saya balik terlewat beberapa minit. My daddy tak bagi saya and my sis masuk rumah. Siap kena rotan lagi. Pukul 8 barulah mummy bagi masuk, itupun setelah kering air mata menangis. Hee. Tapi sekarang, ibu bapa mesti tanya anak-anak keluar dengan siapa, main dekat mana. Sebab risau. My daddy dengan mummy tak marah sangat kat adik lelaki saya kalau balik lambat. Nak kena rotan? Kirim salam jelah.

Zaman kanak-kanak saya dulu tak sama dengan zaman kanak-kanak adik-adik saya. Situasi berubah, tahun berubah, zaman juga berubah. Kerisauan ibu bapa untuk mengizinkan anak-anak bermain di luar amat ketara dewasa ini. Mana tidaknya, kes-kes jenayah yang melibatkan kanak-kanak semakin berleluasa. Ini membuktikan bahawa negara ini sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah tidak aman. Walaupun bilangan polis semakin bertambah, tapi jenayah juga semakin bertambah dan semakin dahsyat. Jadi di mana silapnya bila keamanan negara tidak terjamin dengan ramainya bilangan polis?

p/s: akan bersambung..

Peringatan buat semua [2] .. =)

Bersabar
‘Umar bin al-Khatthab berkata: Kita menemukan kebaikan hidup kita dengan bersabar. Andai saja para tokoh itu bersabar, maka akan menjadi mulia.

‘Ali bin Abi Thalib berkata: Ingat, sabar adalah bagian dari iman.
Ibarat kepala dengan jasad. Jika kepala putus, maka jasad pun terkulai dan suaranya menjerit. Tidak ada keimanan pada diri siapa pun yang tidak bersabar.


[Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 'Uddatu as-Shabirin, Juz I/(97)]


 

Copyright © 2013 | Wanita Mustanir | by Cik Bulat