Tiger Year vs Valentine's Day

14hb Februari 2010 bersamaan hari ahad. Ia juga merupakan cuti umum buat rakyat Malaysia khususnya. Dan yang paling utama ia merupakan hari di mana bangsa cina menyambut perayaan tahunan mereka iaitu Gong Xi Fa Cai dan juga hari kekasih buat manusia yang sedang jatuh cinta melahirkan rasa cintanya. Apakah yang berbeza antara keduanya? Atau apakah kedua-dua sambutan itu ada persamaannya?

Jika keduanya ada perbezaan, ia hanyalah kerana 1) nama sambutannya, 2) orang-orang yang merayakannya, dan 3) sebab menyambutnya. Jika sambutan antara keduanya ada persamaan, maka di sini saya hadirkan persamaannya. Anda berani untuk mengetahuinya? Anda HARUS BERANI untuk mengetahuinya. =)

Untuk sesiapa yang belum mengetahui akan keharaman hari kekasih sedunia, bacaan dari web syabab.com, juga puisi khas buat uda dan dara nukilan FM dan ini mungkin sedikit sebanyak boleh membuka minda anda untuk berfikir tanpa mengikut apa yang orang lain lakukan. Anda sendiri yang perlu tentukan mengapa anda tidak boleh menyambutnya dengan mengkaji akan keharamannya itu. Kita perlu menjadi seorang Muslim yang menerima sesuatu dengan mengkaji, bukan menerima sesuatu bulat-bulat (peringatan buat diri saya juga.)

Jika hari kekasih atau Valentine's Day telah dibuktikan akan keharamannya, apakah sambutan Gong Xi Fa Cai juga haram? Anda masih berani untuk meneruskan pembacaan anda? Iya, anda perlu berani, teman-teman. Berani kerana benar. Yang haq itu perlu ditegakkan, teman-teman.

Dalam keadaan kita hari ini terutamanya di Malaysia, segala sambutan perayaan mestilah disambut bersama-sama, tak kira agama dan juga bangsa. Kita rakyat Malaysia sangat beruntung kerana dapat merasai pelbagai perayaan agama lain. Betul kan, teman-teman? Ditambah lagi dengan saranan pihak kerajaan untuk sama memeriahkan sambutan perayaan agama lain merupakan salah satu jalan untuk rakyatnya memaksiati Allah SWT. Nauzubillah minzalik!

Marilah teman-teman, kita telusuri satu persatu akan keharaman menyambut Gong Xi Fa Cai ini. Mencapai perpaduan dengan sama meraikan sambutan hari raya cina bukanlah cara yang ditunjukkan oleh Islam. Namun ada sesetengah berpendapat bahawa Gong Xi Fa Cai bukanlah perayaan keagamaan. Ia lebih kepada perayaan bangsa cina. Apakah benar pendapat orang sebegini? Marilah kita kaji, teman-teman.

Gong Xi Fa Cai Adalah Hari Raya Agama Kafir Bukan Sekadar Tradisi: Haram Atas Muslim Turut merayakannya (Oleh: M. Shiddiq Al-Jawi)

Anda mungkin pernah mendengar pernyataan begini. Bahawa Gong Xi Fa Cai itu hanyalah tradisi dan bukan bahagian ajaran agama tertentu. Kerana umat Islam khususnya yang beretnik Cina boleh-boleh sa
ja merayakan Gong Xi Fa Cai. Benarkah Gong Xi Fa Cai hanya tradisi? Adakah boleh muslim turut merayakan Gong Xi Fa Cai? Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan persoalan ini kepada umat Islam, dengan menelaah ajaran agama Khonhuchu, serta menelaah undang-undang syariah Islam yang berkaitan dengan penglibatan kaum muslimin dalam perayaan hari raya agama lain.

Gong Xi Fa Cai Bahagian Ajaran Konfusianisme, Bukan Sekadar Tradisi Cina

Memang tak jarang kita dengar daripada orang Cina, termasuk tokoh-tokohnya yang sudah masuk Islam, b
ahawa Gong Xi Fa Cai itu sekadar tradisi. Tidak ada hubungannya dengan ajaran suatu agama, sehingga umat Islam boleh turut merayakannya. Sebagai contoh, Setiausaha Umum DPP PITI (Pembina Iman Tauhid Islam), H. Budi Setyagraha (Huan Ren Cong), pernah menyatakan bahawa Gong Xi Fa Cai adalah tradisi menyambut tahun baru penanggalan China, datangnya musim semi, dan musim tanam di daratan China. H. Budi Setyagraha berkata, "Gong Xi Fa Cai bukan perayaan agama." (Lihat "Sekjen DPP PITI: Rayakan Gong Xi Fa Cai Jangan Berlebihan", Kedaulatan Rakyat, Jumat, 13 Pebruari 2007, hal. 2).

Jika kita mendalami agama Khonghucu, khususnya mengenai hari-hari rayanya, akan terbukti bahawa pernyataan tersebut tidak benar. Sebab sebenarnya Gong Xi Fa Cai adalah bahagian
integral dari ajaran agama Khonghucu, bukan semata-mata tradisi.

Dalam bukunya Mengenal Hari Raya Konfusiani (Labuan: Effhar & Dahara Prize, 2003) hal. vi-vii, Hendrik Agus Winarso menyebutkan bahawa masyarakat kurang memahami Hari Raya Konfusiani. Kata beliau mencontohkan, "Contohnya Tahun Baru Cina dianggap sebagai tradisi orang Cina." Dengan demikian, pandangan bahawa Cina adalah sekadar tradisi, yang tidak ada hubungannya dengan agama, mengikut pengarang buku tersebut, adalah suatu salah faham (Ibid., hal. V).

Dalam buku yang diberi kata sambutan oleh Ketua MATAKIN tahun 2000 diawasi. Tjhie Tjay Ing itu, pada hal. 58-62, Hendrik Agus Winarso telah membuktikan dengan meyakinkan bahawa Imlek adalah bahagian ajaran Khonghucu. Hendrik Agus Winarso menerangkan, Tahun Baru Cina atau disebut juga Sin Cia, merupakan momentum untuk mengemas diri. Momentum ini, kata beliau, diisyaratkan dalam salah satu kitab suci Khonghucu, iaitu Kitab Lee Ki, bahagian Gwat Ling, yang berbunyi:

"Hari permulaan tahun (liep Chun) jadikanlah sebagai Hari Agung untuk bersembahyang besar ke hadirat Thian, kerana Maha Besar Kebajikan Thian. Dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia ... (Tiong Yong XV: 1-5).

(Lihat Hendrik Agus Winarso, Mengenal Hari Raya Konfusiani, [Labuan: Effhar & Dahara Prize, 2003], hal. 60-61).

Penulis buku tersebut lalu menyimpulkan Imlek adalah bahagian ajaran Khonghucu. Beliau berkata:

"Dengan demikian, menyambut Tahun Baru bagi umat Khonghucu Indonesia mengandungi erti ketakwaan dan keimanan." (Ibid., hal. 61).

Maka tidaklah benar pendapat yang menyebutkan bahawa Gong Xi Fa Cai hanya sekadar tradisi orang Cina, atau Gong Xi Fa Cai bukan perayaan agama. Yang benar, Gong Xi Fa Cai justru adalah bahagian ajaran agama Khonghucu, bukan sekadar tradisi.

Lagi pula, perlu kami tambahkan bahawa boleh tidaknya seorang muslim melakukan sesuatu, tidaklah dilihat apakah sesuatu itu berasal dari tradisi atau ataukah daripada agama. Seakan-akan kalau berasal daripada tradisi hukumnya boleh-boleh saja dilakukan, sementara kalau dari agama lain hukumnya tidak boleh.

Standard semacam itu sungguh salah dan tidak ada dalam Islam. Kerana standard yang benar menurut Islam, adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman:

"Ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin selain-Nya." (QS Al-A'raaf [7]: 3)

Kalimat "maa unzila ilaykum min rabbikum" dalam ayat di atas yang bermaksud "apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu", artinya adalah Al-Qur `an dan As-Sunnah. (Tafsir Al-Baidhawi, [Beirut: Dar Shaadir], Juz III / 2).

Jadi suatu perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan, tolok ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah, bererti boleh dikerjakan. Sebaliknya apa saja yang batil menurut Al-Quran dan As-Sunnah, bererti tidak boleh dilakukan.

Maka kalau kita hendak menilai perbuatan muslim turut merayakan Gong Xi Fa Cai mengikut Islam, tolok ukurnya harus benar. Iaitu harus kita lihat ialah adakah perbuatan itu boleh atau tidak mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, bukan melihat apakah Gong Xi Fa Cai itu daripada tradisi atau daripada agama.

Sungguh kalau seorang muslim menggunakan tolok ukur tadi, iaitu melihat sesuatu itu daripada tradisi atau agama, ia akan tersesat. Sebab suatu tradisi tidak selalu benar, adakalanya ia bertentangan dengan Islam dan adakalanya sesuai dengan Islam. Contoh, free sex pada masyarakat Barat yang Kristian. Free sex jelas telah menjadi tradisi Barat, meski perbuatan kotor itu bukan bahagian agama Kristian / Katolik, kerana agama ini pun mengharamkan zina. Lalu, apakah karena free sex itu sekadar tradisi, dan bukan agama, lalu umat Islam boleh melakukannya? Jelas tetap tidak boleh, bukan?

Walhasil, mari kita gunakan barometer yang benar untuk menilai suatu perbuatan. Barometernya, bukan dilihat dari segi asalnya apakah suatu perbuatan itu daripada tradisi atau agama, melainkan dilihat dari segi boleh tidaknya perbuatan itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah pandangan yang haq, tidak ada yang lain.

Haram Atas Muslim Turut Merayakan Gong Xi Fa Cai

Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, haram hukumnya seorang muslim turut merayakan hari raya agama lain, termasuk Cina, baik dengan mengikuti ritual agamanya mahupun tidak, termasuk juga memberi ucapan selamat Gong Xi Fa Cai. Semuanya haram.

Imam Suyuthi berkata, "Juga termasuk perbuatan mungkar, iaitu turut serta merayakan hari raya orang Yahudi, hari raya orang-orang kafir, hari raya selain orang Arab [yang tidak Islami], ataupun hari raya orang-orang Arab yang sesat. Orang muslim tidak boleh melakukan perbuatan itu, sebab hal itu akan membawa mereka ke jurang kemungkaran ... "(Imam Suyuthi, Al-Amru bi al-Ittiba 'wa An-Nahyu' An al-Ibtida` (terj.), hal. 91) .

Khusus mengenai memberi ucapan selamat, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata, "Adapun memberi ucapan selamat yang berkaitan syiar-syiar kekufuran yang menjadi ciri khas kaum kafir, hukumnya haram menurut kesepakatan ulama, contohnya memberi selamat atas hari raya atau puasa mereka ... "(Ahkam Ahli Adz-Dzimmah, [Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah], 1995, Juz I/162).

Dalil Al-Quran yang mengharamkan perbuatan muslim merayakan hari raya agama kafir di antaranya firman Allah SWT:

"Dan (hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah) orang-orang yang tidak menghadiri dusta ..." (QS Al-Furqan [25]: 72).

Kalimat "laa yasyhaduuna az-zuur" dalam ayat tersebut mengikut Imam Ibnu Taimiyah maknanya yang tepat adalah tidak menghadiri dusta (az-zuur), bukan memberikan kesaksian palsu. Dalam Bahasa Arab, memberi kesaksian palsu didedahkan dengan kalimah yasyhaduuna bi az-zuur. Jadi ada tambahan huruf jar yang dibaca bi. Bukan didedahkan dengan kalimat yasyhaduuna az-zuur (tanpa huruf jar bi). Maka ayat di atas yang berbunyi "laa yasyhaduuna az-zuur" ertinya yang lebih tepat adalah "tidak menghadiri dusta", bukannya "memberikan kesaksian palsu." (M. Bin Ali Adh-Dhabi'i, Mukhtarat min Kitab Iqtidha `Shirathal Mustaqim Mukhalafati As-Habil Jahim (terj.), hal. 59-60)

Sedang Perkataan "az-zuur" (dusta) itu sendiri oleh sebahagian tabi'in seperti Mujahid, adh-Dhahak, Rabi 'bin Anas, dan Ikrimah artinya adalah hari-hari besar kaum musyrikin atau kaum jahiliyah sebelum Islam (Imam Suyuthi, Al - Amru bi al-Ittiba 'wa An-Nahyu' An al-Ibtida `(terj.), hal. 91-95).

Jadi, ayat di atas adalah dalil haramnya seorang muslim untuk merayakan hari-hari raya agama lain, seperti hari Krismas, Wesak, Paskah, Gong Xi Fa Cai, dan sebagainya.

Imam Suyuthi berdalil dengan dua ayat lain sebagai asas pengharaman muslim turut merayakan hari raya agama lain (Lihat Imam Suyuthi, ibid., Hal. 92). Salah satunya ialah ayat:

"Dan sesungguhnya jika kamu [Muhammad] mengikuti keinginan mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim." (QS Al-Baqarah [2]: 145).

Menurut Imam Suyuthi, larangan dalam ayat di atas tidak hanya khusus kepada Nabi SAW, tapi juga merangkumi umat Islam secara umum. Larangan tersebut adalah larangan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh atau orang kafir [seperti turut meraikan hari raya mereka]. Sedangkan yang mereka lakukan bukanlah perbuatan yang diredhai oleh Allah dan RasulNya (Lihat Imam Suyuthi, ibid., Hal. 92).

Adapun dalil As-Sunnah, antara lain Hadits Nabi SAW, "Sesiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka." (HR Abu Dawud).

Dalam hadith ini Islam telah mengharamkan muslim untuk menyerupakan dirinya dengan kaum kafir pada hal-hal yang menjadi ciri khas kekufuran mereka, seperti hari-hari raya mereka. Maka dari itu, haram hukumnya seorang muslim turut merayakan hari-hari raya agama lain (Lihat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Penjelasan Tuntas Hukum Seputar Perayaan, [Solo: Pustaka Al-Ummat], 2006, hal. 76).

Teman-teman, jelas bukan berdasarkan dalil Al-Qur an dan As-Sunnah di atas, haram hukumnya seorang muslim turut merayakan Gong Xi Fa Cai dalam segala bentuk dan manifestasinya. Haram bagi muslim ikut-ikutan mengucapkan Gong Xi Fa Cai kepada orang Cina, sebagaimana haram bagi muslim menghiasi rumah atau pejabatnya dengan lampion khas China, atau hiasan naga dan berbagai aksesori lainnya yang serba berwarna merah. Haram pula baginya mengadakan berbagai macam pertunjukan untuk merayakan Gong Xi Fa Cai, seperti live band, karaoke mandarin, demo masak, dan sebagainya.

Semua bentuk perbuatan tersebut haram dilakukan oleh muslim, kerana termasuk perbuatan merayakan hari raya agama kafir yang telah diharamkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Imbauan Kepada Muslim Etnik Cina

Terkini, kami sampaikan seruan dan imbauan kepada saudara-saudaraku muallaf dari etnik Cina, hendaklah anda masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhannya (kaffah). Janganlah anda-semoga Allah melimpahkan rahmatNya kepada anda semua-mengikuti langkah-langkah syaitan, yakni masuk ke dalam agama Islam tetapi masih mengekalkan sebahagian ajaran lama yang dulu anda peluk dan anda amalkan, seperti perayaan Gong Xi Fa Cai. Marilah kita renungkan firman Allah SWT:

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah Syaitan. Sesungguhnya Syaitan itu musuh nyata bagimu. "(QS Al-Baqarah [2]: 208)

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Sumber : Hizbut Tahrir Indonesia

3 comments:

 1. baru first time tahu maklumat ini

  ReplyDelete
 2. takpe cikgu.. Itunya penting kita kita sampaikan kebenaran kepada masyarakat..

  Ilmu saya bukannya banyak pun. Ini sahaja yang saya termampu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat cikgu..

  Wallahualam.. =)

  ReplyDelete
 3. Cikgu juga boleh baca sini :

  http://www.mykhilafah.com/sautun-nahdhah/1693-sn190-hukum-kongsiraya

  ReplyDelete

Syukran for your nice comment. Please leave your comment again!!! (^_^)

 

Copyright © 2013 | Wanita Mustanir | by Cik Bulat