Keutamaan Amal Muslimah


Jihad adalah kewajiban (fardhu) atas seluruh kaum Muslim, baik lelaki mahu pun wanita. Dalam konteks jihad defensif (jihad li ad-difa'i), jihad adalah fardhu 'ain atas mereka apabila musuh (negara kafir) memasuki dan menyerang kampung-kampung atau negara-negara tempat mereka tinggal. Akan tetapi, dalam konteks jihad ofensif (jihad li al-hujumi), jihad menjadi fardhu kifayah atas mereka. Ertinya, aktiviti jihad fi sabilillah wajib ditunaikan dan harus selalu dilangsungkan oleh Daulah Islamiyah. Semua itu sebagai bentuk pelaksanaan hukum Allah SWT. dan dalam rangka mengemban aktiviti dakwah ke seluruh penjuru dunia melalui futuhat (pembukaan negeri-negeri baru bagi penyebaran risalah Islam).

Peranan kaum Muslim pada zaman Rasulullah saw. dalam aktiviti jihad ofensif sangat tinggi. Mereka berlumba-lumba mencari kemuliaan berupa kesyahidan (syahadah) dan keredhaan Allah SWT., tidak terkecuali kaum wanita. Namun, Rasulullah saw. mengajarkan kepada kaum wanita agar mampu menentukan skala keutamaannya. Dalam hal ini, Ibn 'Abbas menuturkan riwayat, maksudnya:

Ada seorang wanita yang pernah meminta izin kepada Nabi saw. untuk turut serta berjihad. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku diutus oleh kaum wanita untuk menghadap kepadamu sebagai wakil mereka dalam berjihad, yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kaum lelaki. Apabila mereka menang (dalam jihad), mereka akan beroleh pahala (ganjaran); jika mereka gugur, mereka akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sementara itu, kami adalah kaum wanita. Apabila kami membantu kaum lelaki (dalam berjihad), apakah kami akan beroleh pahala?"

Nabi saw. menjawab, "Sampaikanlah salamku kepada kaum wanita yang mengutusmu. Mentaati suami dan menjalankan semua perintahnya adalah sama pahalanya dengan orang yang berjihad. Sayangnya mereka banyak yang tidak menjalankan hal ini." (HR al-Bazzar).Penjelasan Rasulullah saw. menunjukkan dengan tegas tentang keutamaan kaum wanita. Kaum wanita adalah ummun wa rabbah al-bait (ibu sekaligus pengatur rumah tangga). Apa jadinya dengan pengasuhan, pendidikan dan perkembangan anak-anak (generasi muda) jika mereka terabai waktunya untuk aktiviti di luar rumah walaupun aktiviti di luar rumahnya itu adalah wajib? (Dalam contoh di atas adalah jihad li al-hujumi yang hukumnya fardhu kifayah). Bukankah aktiviti di dalam rumahnya- menjadi ummun wa rabbah al-bait - adalah fardhu 'ain, dan tidak dapat digantikan oleh orang lain, walaupun suaminya sendiri? Itulah alasan mengapa Rasulullah saw menyuruh kaum wanita agar mentaati suami mereka, sementara pahala yang diperoleh seorang wanita mentaati suaminya adalah amat besar.

Wallahu'alam.

No comments:

Post a Comment

Syukran for your nice comment. Please leave your comment again!!! (^_^)

 

Copyright © 2013 | Wanita Mustanir | by Cik Bulat