Wanita Dambaan Lelaki Beriman


Menjadi wanita dambaan lelaki adalah perkara biasa kerana setiap lelaki normal mendambakan wanita dan sebaliknya. Namun menjadi wanita dambaan lelaki beriman bukanlah perkara yang mudah, kerana lelaki beriman hanya mendambakan wanita beriman, demikian pula sebaliknya. Maka terjadilah saling mendambakan antara lelaki beriman dengan wanita beriman. Hal ini menjadi sesuatu yang aneh pada zaman demokratisasi dan sekularisme ala ideologi kapitalisme yang telah menjauhkan wanita dan lelaki dari beriman secara benar. Sehingga sangatlah sulit bagi lelaki beriman mencari wanita dambaannya, demikian pula sangatlah sulit wanita beriman mencari dambaannya. Telah banyak dibahas wanita dambaan lelaki, namun akan saya akan cuba utarakan dari sisi keimanan dan dari sudut pandang ideologis.

1. Wanita Itu Muslimah Taqwa

Wanita yang bertaqwa pada hakikatnya adalah wanita solehah. Dan wanita solehah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Abdullah ibn’Amr ra menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda yang bermaksud: Dunia itu perhiasan ;sebai-baiknya perhiasan adalah wanita solehah (HR.Muslim). Anas r.a. juga menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud: “Siapa saja yang telah dikaruniai Allah wanita solehah bererti Dia telah menolongnya dalam satu bahagian agamanya. Oleh kerana itu ,hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT dalam bahagian yang lain (HR. al-Hakim)

Ciri-ciri Wanita Solehah

A. Mentaati Allah dan suaminya .
Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Wanita yang solehah adalah yang mentaati Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada kerana Allah telah memelihara mereka” (QS.An-Nisa: 34)

B. Berhias untuk suaminya.
Rasulullah saw .bersabda yang bermaksud: “Diantara kebahagiaan itu ialah isteri yang jika engkau pandang ,ia membuatmu takjub ,dan jika engkau meninggalkannya ,ia akan memelihara dirinya dan hartamu” (HR.al-Hakim)

C. Memelihara rumah, diri dan harta suaminya.
Wanita solehah adalah sebagai ummun warabbah al-bayt (sebagai ibu dan pengatur rumah tangga). Berdasarkan hadits dari Ibn ‘Umar Rasulullah saw pernah bersabda yang bermaksud: “Seorang wanita (isteri) adalah pemimpin (pengurus) rumah suaminya dan anak-anaknya, ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya” (HR.al-Bukhari dan Muslim)

D. Membantu suami dalam urusan akhirat.
Rasulullah saw. bersabda yang bermaksud: “Hendaklah salah seorang diantara kalian mempunyai kalbu yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan isteri yang beriman yang dapat membantumu dalam urusan akhirat” (HR.Ibn Majah)

E. Memiliki bekal agama yang baik.
Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: “Nikahilah wanita atas dasar agamanya, sesungguhnya seorang hamba sahaya perempuan yang hitam legam yang memiliki agama adalah lebih utama” (HR. Ibn Majah)

F. Mempergauli suaminya dengan baik untuk memelihara keredhaannya .

2. Wanita Itu Bagai Pengurus Dalam Rumah Tangga

A. Mampu Menciptakan Planning Rumah Tangga
Dalam kedudukannya sebagai ibu rumah tangga, ibu juga adalah mitra utama suami. Hubungan keduanya di bangun atas dasar persahabatan dan kasih sayang. Dalam hal ini Islam telah mengibaratkan bentuk persahabatan yang baik seperti sabda Rasulullah saw yang bermaksud: “Wanita adalah saudara kandung bagi lelaki” (HR. Abu Daud dan an-Nasa’i)

B. Tidak Meninggalkan Rumah Tanpa Izin Suami
Salah satu ketaatan seorang isteri kepada suaminya adalah selalu meminta izin jika akan keluar rumah, apapun keperluannya. Jika izin tidak didapatnya, maka tidak layak seorang isteri pergi meninggalkan rumahnya. Walupun untuk keperluan berkunjung ke rumah ibu bapanya. Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: “Mana saja wanita yang keluar rumah dengan tanpa seizin suaminya, dia berada dalam kemurkaan Allah sehingga ia kembali kerumahnya atau suaminya meridhainya (HR.Al-Khatib)

3. Wanita Itu Guru Anak-Anakku

Sudah menjadi sunnatullah, bahawa ketika sepasang manusia bersatu dalam ikatan suci yang bernama pernikahan, pasti mendambakan kehadiran sang buah hati. Anak yang kelak akan menjadi penerus keturunannya. Dan memang itulah sebenarnya tujuan pernikahan. Ketika sang buah hati telah hadir, maka wanita yang mempunyai kewajiban ummun wa rabbah al-bayt mempunyai waktu lebih banyak dengan anaknya berbanding sang ayah .

A. Sanggup Bertutur: Rumahku Syurgaku
Rumah bagi seorang isteri ibarat pejabat tempatnya bekerja .Di rumahlah ia biasa bersenda gurau dengan anak dan suaminya . Di sana juga ia merawat dan membesarkan anaknya. Kerana waktunya banyak dihabiskan beraktiviti di rumah, maka membuat lingkungan rumah yang nyaman, patut diketahui para ibu. Semua itu tidak lain agar membuatnya betah di rumah,demikian juga anggota rumah yang lain .

B. Wanita Yang Berkata: Nak Jangan Syirik Kepada Allah
Anak dilahirkan fitrah, ibu bapanyalah yang mempunyai peranan membentuk keperibadian anak-anaknya. Menjadi kewajipan ibu bapa untuk mengenalkannya pada sang Pencipta. Orang -orang salaf yang soleh juga mengajari anak-anaknya untuk mencintai Allah SWT. Merasakan pengawasan-Nya baik dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan. Hal ini dimaksudkan agar ketika menjadi besar, mereka mudah meninggalkan kedurhakaan kerena takut kepada Allah SWT.

Luqman telah berpesan kepad anak yang dicintainya untuk tidak syirik kepada Allah SWT. Hal ini diabadikan dalam firman Allah yang bermaksud: “Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar’ (QS.Luqman: 13)

Moga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa dapat melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya, serta senantiasa berjuang demi tegaknya aturan-Nya, Syari’at Islam di muka bumi ini .. Amiiin ..

Nota : Perkongsiaan daripada sahabat Facebook.

No comments:

Post a Comment

Syukran for your nice comment. Please leave your comment again!!! (^_^)

 

Copyright © 2013 | Wanita Mustanir | by Cik Bulat