Surah An-Nisaa' (Wanita)


Pendahuluan

Surah An Nisaa' yang terdiri dari 176 ayat itu, adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surah Al Baqarah. Surah ini dinamakan An Nisaa' kerana dalam surah ini banyak dibincangkan hal-hal yang berhubung dengan wanita serta merupakan surah yang paling membincangkan perkara itu berbanding dengan surah-surah yang lain. Surah yang lain yang juga banyak membincangkan tentang hal-hal wanita ialah surah Ath Thalaq. Dalam hubungan ini biasadisebut surah An Nisaa' dengan sebutan: Surah An Nisaa' Al Kubraa (surah An Nisaa' yang besar), sedang surah Ath Thalaq disebut dengan sebutan: Surah An Nisaa' Ash Shughraa (surah An Nisaa' yang kecil).

Kandungan isi-isinya adalah:

1. Keimanan:
Syirik (dosa yang paling besar); akibat kekafiran di hari kemudian.

2. Hukum-hukum:
Kewajiban para washi dan para wali; hukum poligami; mas kawin; memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tidak dapat menguruskan hartanya; pokok-pokok hukum warisan; perbuatan-perbuatan keji dan hukumannya, wanita-wanita yang haram dinikahi; hukum-hukum mengahwini hamba wanita; larangan memakan harta secara bathil; hukum syiqaq dan nusyuq; kesucian zahir batin dalam sembahyang; hukum pusaka; hukum membunuh seorang Islam; solat khauf; larangan mengatakan kata-kata buruk; masalah pusaka kalalah.

3. Kisah-kisah:
Kisah-kisah tentang Nabi Musa a.s. dan pengikut-pengikutnya.

4. Dan lain-lain:
Asal manusia adalah satu; kewajiban menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita; cara-cara bergaul dengan isteri; hak seseorang sesuai dengan kewajibannya; perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepadanya; dasar-dasar pemerintahan; cara mengadili perkara; kewajiban bersiap sedia terhadap musuh; sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan; berperang di jalan Alllah adalah kewajiban setiap mukallaf; cara dan adab dalam peperangan; cara menghadapi orang-orang munafik; darjat orang-orang yang berjihad.

Penutup

Surah An Nisaa' dimulai, dengan perintah supaya bertaqwa dan menyatakan bahawa asal manusia itu adalah satu, kemudian menerangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan anak yatim, rumah tangga, warisan, wanita yang haram dinikahi serta hak dan kewajiban lelaki dan wanita. Seterusnya disebut tentang hukum-hukum perang serta pengajaran-pengajaran yang perlu diambil dari perang Badar dan Uhud. Pengutaraan hukum perang dan hukum keluarga dalam surah ini, merupakan hujah-hujah yang dikemukakan kepada Ahli Kitab yang mana hujah-hujah ini ditegaskan pada bahagian terakhir dari surah ini. Akhirnya surah ini ditutup dengan perintah kepada para mukmin supaya mereka bersabar, mengeratkan hubungan sesama manusia dan bertaqwa kepada Allah agar mendapat keuntungan di dunia akhirat.

Wallahu'alam ....

No comments:

Post a Comment

Syukran for your nice comment. Please leave your comment again!!! (^_^)

 

Copyright © 2013 | Wanita Mustanir | by Cik Bulat